150 éves évforduló

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2022/23. tanévben emlékezik alapításának 150. évfordulójára, mely alapítás a Magyar Országgyűlés által történt 1872 októberében – Kolozsvárott. Az 1882-től Ferencz József nevét viselő állami egyetem 1919-ben, a trianoni békeszerződés megkötése előtt elhagyni kényszerült a kincses várost, Erdély kulturális fővárosát, hogy kétévnyi útkeresést követően végül 1921-ben az egykori Délvidék kapujában találjon új székhelyre – Szegeden.

 

A tavalyi tanévben ünnepelt centenárium mellett az eredeti alapítás évfordulója is tisztelgő figyelmet érdemel, mivel a fennálló szegedi jogászképzés hagyományaiban és szellemiségében elválaszthatatlan a kolozsvári elődöktől. Így másfél évszázad – politikai és közjogi rendszereken messze átívelő – szűntelen munkája, sikerei és megpróbáltatásai hozták létre azt az intézményt, melyet jogi s eszmei értelemben is jelent az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara.

 

Egykori professzoraink szellemi katedrálisának ma is csodálattal adózunk; egykori hallgatóink, hallgatótársaink szakmai, erkölcsi helytállására ma is tisztelettel emlékezünk; s törekszünk méltók lenni mindahhoz, amit reánk hagytak – nem ajándékul, hanem gondozandó és a jövőnek fejlesztendő örökségül, ami bennünket, a Kar egykori és mostani egyetemi polgárait egyaránt kötelez. Ennek jegyében évfordulós rendezvényeket tervezünk: