X._Jogtorteneti_Napok_1170x430

Megrendezésre került az ÁJTK centenáriumi tanévének nyitó rendezvénye a X. Szegedi Jogtörténeti Napok

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2021/2022. centenáriumi tanév keretében tudományos programsorozattal kíván méltóképpen emlékezni az egyetem Szegedre költözésének 100. évfordulójáról.

A Kar kiemelten fontosnak tartja történelmi múltunk ápolását, az értékek megőrzését és közvetítését, ami biztos alapját jelenti a 21. századi oktatás és kutatás tudományos és nemzetközi szinten is mérhető megalapozásának. A Szegedi Tudományegyetem történetének lapjai azok, amelyek egyes fontosabb állomásai, mérföldkövei visszaemlékezésünknek.

 

A X. Szegedi Jogtörténeti Napokat (2021. október 14-15., MTA SZAB székház) a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke, Európai Jogtörténeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága szervezte.

 

A konferenciát Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária (SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék) tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg.

- Professzor asszony kiemelte köszöntőjében, hogy a 10. konferencia egyben azt is jelenti, hogy 20 évvel ezelőtt tartották az első Szegedi Jogtörténeti Napokat, ami mára az egyik legjelentősebb hazai jogtörténeti szakmai rendezvénnyé vált. "Legyen ez a nap a centenáriumié!" Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a centenáriumi kari programsorozatot a jogtörténeti konferencia nyitotta meg, hiszen a történeti előzmények, a jogászprofesszorok munkásságának és a kari oktatás történetének átfogó bemutatása jelenti a megemlékezés kiindulópontját.


Ezután Prof. Dr. Görög Márta az ÁJTK dékánja tartotta meg ünnepi köszöntő beszédét. Dékán Asszony beszédében kiemelte, hogy

„Fontos szakmai és kollegiális esemény ez a mai találkozó, amely méltán kap helyet a Szegedi Tudományegyetem centenáriumi évének ünnepségei között. Pár nappal ezelőtt, október 9-én volt ugyanis 100 éve, hogy Menyhárt Gáspár jogászrektor ünnepélyes keretek között megnyitotta a Ferencz József Tudományegyetem első szegedi tanévét. … A legendás Kolozsvári Egyetem költözése teljesítette be végül a régi szegedi szándékot. Két kívánság teljesült tehát aznap: a kolozsvári hagyományok és örökség mentése iránti vágy; és Szeged régi kívánsága, hogy a Tisza-parton egyetem álljon a magyar kultúra és tudomány szolgálatában.”

A dékáni köszöntő teljes szövege itt olvasható.


A konferencia elsődleges célja az, hogy felidézzük a kolozsvári időszakot és emlékezzünk a Szegedre költözött jogi kar történetére, a tiszteletet érdemlő tudósegyéniségekre, professzoraink életútján és tudományos eredményeinek bemutatásán keresztül.

 

A plenáris előadások sorát Prof. Dr. Balogh Elemér (SZTE ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék) tanszékvezető egyetemi tanár a Pillanatkép a Szegedi Tudományegyetem történetéből című előadásával nyitotta meg. Ezt követően Prof. Dr. Szabó Béla (DE ÁJK Jogtörténeti Tanszék) tanszékvezető egyetemi tanára tartotta meg előadását A hazai jogoktatás jellemzői és problémái a „Kolozsvár–Szeged–Kolozsvár retour” korában címen, majd Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (PTE KPVK Szociális Tudományok Tanszék) tanszékvezető egyetemi tanára Bónis György tudományos életpályájának egy-egy állomását jelenítette meg.

 

A „Professzoraink emlékezete” címet viselő szekcióban a társkarok jeles jogtörténészei (Prof. Dr. Stipta István, egyetemi tanár KRE; Prof. Dr. Herger Csabáné egyetemi tanár, PTE; Dr. Gedeon Magdolna, habil. egyetemi docens ME) és az ÁJTK jogtörténészei (Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, Prof. Dr. Antal Tamás egyetemi tanár, Dr. Pétervári Máté adjunktus, Dr. Varga Norbert, habil. egyetemi docens, Dr. Legeza Dénes SZTNH főosztályvezető, meghívott előadó és dr. Tímár Balázs PhD hallgató) tartottak előadást.

 

A konferencia második napján büntetőjogi előadásokat hallhattunk jogtörténész kollégáinktól (Prof. Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, ELTE; Prof. Dr. Horváth Attila egyetemi tanár NKE, Prof. Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, SZTE; Dr. Balogh Judit habil. egyetemi docens, DE; Dr. Bódiné Beliznai Kinga egyetemi docens, ELTE; Dr. Bató Szilvia kutató; Dr. Nagy Péter adjunktus KRE és dr. László Balázs PTE PhD hallgató), tisztelegve Dr. Nánási László nemrégiben elhunyt jogtörténész kollégánk, az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszékének címzetes egyetemi docensének tudományos munkássága előtt.

 

A konferencia hozzájárult a kari hagyományok ápolásához, ami kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy az előadásokat hallgatva a professzorok tudományos eredményeit felelevenítsük és tovább gondolva azzal jövőnket formáljuk.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.