Doktori szigorlati főtárgyak táblázata

A választható doktori szigorlati főtárgyak

kutatási/képzési programok szerint (KSZ [18] pont)


Történeti és elméleti jogtudományok, összehasonlító jog

államelmélet

demográfia

európai alkotmány és -jogtörténet

igazságügyi statisztika

jogbölcselet

jogi informatika

jogszociológia

magyar alkotmánytörténet

magyar jogtörténet

összehasonlító jog

politológia

római jog

Civilisztika

agrárjog

családi jog

munkajog

polgári eljárási jog

polgári jog

római jog

társasági jog

versenyjog és közbeszerzési jog

Közjogi kutatások

alkotmányjog

környezetvédelmi jog

közigazgatási jog

pénzügyi jog

szociális jog

versenyjog és közbeszerzési jog

Bűnügyi tudományok

büntetés-végrehajtási jog

büntető anyagi jog – általános rész

büntető anyagi jog – különös rész

büntető eljárási jog

nemzetközi és európai büntetőjog

Nemzetközi és üzleti jog, Európa-jog

Európa-jog

nemzetközi jog

nemzetközi magán- és gazdasági jog

Közpolitikai, igazgatási és nemzetközi tanulmányok

államelmélet

demográfia

igazságügyi statisztika

jogi informatika

munkajog

politológia

szociális jog