SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola - Törzstagok

Név

Beosztás

Fokozat

Tanszék / Intézet

Dr. Badó Attila

egyetemi tanár

PhD, habil.

Összehasonlító Jogi Intézet

Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár

PhD, habil.

Európai Jogtörténeti Tanszék

Dr. Blutman László

egyetemi tanár

DSc, habil.

Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Dr. Gellén Klára

egyetemi docens

PhD, habil.

Üzleti Jogi Intézet

Dr. Görög Márta

egyetemi tanár

PhD, habil.

Civilisztikai Tudományok Intézete

Dr. Hajdú József

egyetemi tanár

PhD, habil.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi tanár

PhD, habil.

Magyar Jogtörténeti Tanszék

Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár

DSc, habil.

Bűnügyi Tudományok Intézete

Dr. Nagy Ferenc

egyetemi tanár

CSc/PhD

Bűnügyi Tudományok Intézete

Dr. Paczolay Péter

egyetemi tanár

CSc, habil.

Politológiai Tanszék

Dr. Tóth Judit

egyetemi docens

CSc

Alkotmányjogi Tanszék