A tárgyak meghirdetése

A tárgyak meghirdetésének rendjéről

 

1) A doktori képzésben egy tárgy képzési tervbe való felvétele a Doktori Iskola Tanácsának engedélyéhez kötött. Az előterjesztéshez csatolni kell a tárgyleírást.

 

A doktori képzésben fakultatív tárgy csak átlag heti 2 órás óraszámmal (nappali tagozat), 5 kredittel, és tantárgyi előfeltétel nélkül hirdethető meg.

 

2) A doktori képzésben egy fakultatív tárgy törlése a képzési tervből a tárgyjegyző oktató bejelentéséhez kötött.

 

3) A doktori képzésben a kötelező tárgyak tárgyleírásában a változás a következő esetekben a DIT jóváhagyásához kötött:

  • a tematika jelentős módosulása
  • az óraszám megváltozása
  • a tantárgyi előfeltétel megváltozása
  • az első tárgyjegyző személyének változása
  • új tárgyjegyző belépése, kivéve, ha az új tárgyjegyző egyetemi tanár vagy törzstag

 

A változás bejelentéshez kötött, ha a tárgyat jegyző valamely oktató kilép a tárgyjegyzők sorából.

 

A tematika nem jelentős módosulása vagy az írásos tananyag változása akkor kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, ha az érinti a komplex vizsga témaköreit (módszertani blokk). Egyébként az ilyen változás nem kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, de a hallgatók részére minden meghirdetéskor közzé kell tenni az aktuális tárgyleírást.

 

4) A fakultatív tárgyak tárgyleírásában bekövetkező változás a következő esetekben a DIT jóváhagyásához kötött:

  • a tárgy képzési tervben szereplő adatainak megváltozása
  • a tematika jelentős módosulása

 

A tematika nem jelentős módosulása vagy az írásos tananyag változása nem kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, de a hallgatók részére minden meghirdetéskor közzé kell tenni az aktuális tárgyleírást.

 

5) A komplex vizsga témaköreire vonatkozó módosítási javaslat a DIT jóváhagyásához, míg az egyes témakörökhöz kapcsolódó írásos források változása bejelentéshez kötött.

 

6) Az 1-5. pontokban foglalt változások engedélyezésére irányuló előterjesztést illetve bejelentést minden év június 15. napjáig kell benyújtani a rá következő tanévtől érvényes hatállyal. Ezen időponttól akkor lehet eltérni, ha külföldi előadó kíván meghirdetni tárgyat a doktori képzésben.

 

7) A képzési tervben szereplő fakultatív tárgyakat minden tanévben meg kell hirdetni, és azon félévre kell meghirdetni, mely a képzési tervben a meghirdetés féléveként szerepel. A tárgyjegyző köteles a Doktori Iskolának bejelenteni, ha az adott tanévben a meghirdetésnek valamilyen akadálya mutatkozik.