A tárgyak meghirdetése

A tárgyak meghirdetésének rendjéről

 

1) A doktori képzésben egy tárgy képzési tervbe való felvétele a Doktori Iskola Tanácsának engedélyéhez kötött. Az előterjesztéshez csatolni kell a tárgyleírást.

 

A doktori képzésben fakultatív tárgy csak átlag heti 2 órás óraszámmal (nappali tagozat), 5 kredittel, és tantárgyi előfeltétel nélkül hirdethető meg.

 

2) A doktori képzésben egy fakultatív tárgy törlése a képzési tervből a tárgyjegyző oktató bejelentéséhez kötött.

 

3) A doktori képzésben a kötelező tárgyak tárgyleírásában a változás a következő esetekben a DIT jóváhagyásához kötött:

 • a tematika jelentős módosulása
 • az óraszám megváltozása
 • a tantárgyi előfeltétel megváltozása
 • az első tárgyjegyző személyének változása
 • új tárgyjegyző belépése, kivéve, ha az új tárgyjegyző egyetemi tanár vagy törzstag

 

A változás bejelentéshez kötött, ha a tárgyat jegyző valamely oktató kilép a tárgyjegyzők sorából.

 

A tematika nem jelentős módosulása vagy az írásos tananyag változása akkor kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, ha az érinti a komplex vizsga témaköreit (módszertani blokk). Egyébként az ilyen változás nem kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, de a hallgatók részére minden meghirdetéskor közzé kell tenni az aktuális tárgyleírást.

 

4) A fakultatív tárgyak tárgyleírásában bekövetkező változás a következő esetekben a DIT jóváhagyásához kötött:

 • a tárgy képzési tervben szereplő adatainak megváltozása
 • a tematika jelentős módosulása

 

A tematika nem jelentős módosulása vagy az írásos tananyag változása nem kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, de a hallgatók részére minden meghirdetéskor közzé kell tenni az aktuális tárgyleírást.

 

5) A komplex vizsga témaköreire vonatkozó módosítási javaslat a DIT jóváhagyásához, míg az egyes témakörökhöz kapcsolódó írásos források változása bejelentéshez kötött.

 

6) Az 1-5. pontokban foglalt változások engedélyezésére irányuló előterjesztést illetve bejelentést minden év június 15. napjáig kell benyújtani a rá következő tanévtől érvényes hatállyal. Ezen időponttól akkor lehet eltérni, ha külföldi előadó kíván meghirdetni tárgyat a doktori képzésben.

 

7) A képzési tervben szereplő fakultatív tárgyakat minden tanévben meg kell hirdetni, és azon félévre kell meghirdetni, mely a képzési tervben a meghirdetés féléveként szerepel. A tárgyjegyző köteles a Doktori Iskolának bejelenteni, ha az adott tanévben a meghirdetésnek valamilyen akadálya mutatkozik.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • február 20.
  16:00 - 17:00
 • február 21.
  14:00 - 16:00
 • február 22.
  15:00 - 17:00
 • február 28.
  17:55 - 19:30
  Szalai Anikó, az SZTE ÁJTK adjunktusa Hétköznapi nemzetközi jog című előadásában kifejti: általában az emberek úgy gondolják, hogy a nemzetközi jog egy elvont szelete a jognak, amely a külföldiekre, másokra vonatkozik, de a mi hétköznapjainkat biztosan nem érinti. A nemzetközi jog azóta létezik, amióta államok vannak. Ez a jogterület eredetileg az államok közötti kapcsolatok rendezését szolgálta, azonban a technikai és társadalmi fejlődés elvezetett a nemzetközi jog kiszélesedéséhez. Kibővült a nemzetközi jog alanyainak köre, így az államok és nemzetközi szervezetek mellett ide soroljuk az embereket, sőt mostanában már a gazdasági társaságokat is. A nemzetközi jog áthatja a mindennapi életünket, onnantól kezdve, hogy bekapcsoljuk reggel a telefonunkat, megesszük a banánunkat és munkába megyünk, odáig, hogy este megnézzük a híreket.

Legolvasottabb