A tárgyak meghirdetése

A tárgyak meghirdetésének rendjéről

 

1) A doktori képzésben egy tárgy képzési tervbe való felvétele a Doktori Iskola Tanácsának engedélyéhez kötött. Az előterjesztéshez csatolni kell a tárgyleírást.

 

A doktori képzésben fakultatív tárgy csak átlag heti 2 órás óraszámmal (nappali tagozat), 5 kredittel, és tantárgyi előfeltétel nélkül hirdethető meg.

 

2) A doktori képzésben egy fakultatív tárgy törlése a képzési tervből a tárgyjegyző oktató bejelentéséhez kötött.

 

3) A doktori képzésben a kötelező tárgyak tárgyleírásában a változás a következő esetekben a DIT jóváhagyásához kötött:

 • a tematika jelentős módosulása
 • az óraszám megváltozása
 • a tantárgyi előfeltétel megváltozása
 • az első tárgyjegyző személyének változása
 • új tárgyjegyző belépése, kivéve, ha az új tárgyjegyző egyetemi tanár vagy törzstag

 

A változás bejelentéshez kötött, ha a tárgyat jegyző valamely oktató kilép a tárgyjegyzők sorából.

 

A tematika nem jelentős módosulása vagy az írásos tananyag változása akkor kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, ha az érinti a komplex vizsga témaköreit (módszertani blokk). Egyébként az ilyen változás nem kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, de a hallgatók részére minden meghirdetéskor közzé kell tenni az aktuális tárgyleírást.

 

4) A fakultatív tárgyak tárgyleírásában bekövetkező változás a következő esetekben a DIT jóváhagyásához kötött:

 • a tárgy képzési tervben szereplő adatainak megváltozása
 • a tematika jelentős módosulása

 

A tematika nem jelentős módosulása vagy az írásos tananyag változása nem kötött engedélyhez vagy bejelentéshez, de a hallgatók részére minden meghirdetéskor közzé kell tenni az aktuális tárgyleírást.

 

5) A komplex vizsga témaköreire vonatkozó módosítási javaslat a DIT jóváhagyásához, míg az egyes témakörökhöz kapcsolódó írásos források változása bejelentéshez kötött.

 

6) Az 1-5. pontokban foglalt változások engedélyezésére irányuló előterjesztést illetve bejelentést minden év június 15. napjáig kell benyújtani a rá következő tanévtől érvényes hatállyal. Ezen időponttól akkor lehet eltérni, ha külföldi előadó kíván meghirdetni tárgyat a doktori képzésben.

 

7) A képzési tervben szereplő fakultatív tárgyakat minden tanévben meg kell hirdetni, és azon félévre kell meghirdetni, mely a képzési tervben a meghirdetés féléveként szerepel. A tárgyjegyző köteles a Doktori Iskolának bejelenteni, ha az adott tanévben a meghirdetésnek valamilyen akadálya mutatkozik.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 16.
  18:00 - 20:00
  A Bűnügyi Tudományok Intézete 2018. október 16-án 18:00-tól tartja következő TDK ülését, amelynek keretében a BTI oktatója, meghívott előadója, Dr. Urbán Zoltán dandártábornok, Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrfőkapitánya, valamint Prof. Dr. Karsai Krisztina, a BTI intézetvezető egyetemi tanára tart előadást, kerekasztal-beszélgetést a következő témában: "Designer drogok elleni küzdelem - tényleg büntetőjogi kérdés?" A BTI szeretettel vár minden érdeklődőt!
 • október 17.
  13:00 - 15:00
  Az Üzleti Jogi Intézet szervezésében a La Sapienza Egyetem oktatója és kutatója, Maria Romana Allegri professzor angol nyelvű előadása
 • október 18.
  09:00 - 16:30
 • október 18.
  10:00 - 12:00
  Az Üzleti Jogi Intézet szervezésében a La Sapienza Egyetem oktatója és kutatója, Maria Romana Allegri professzor angol nyelvű előadása
 • november 14.
  17:00 - 19:30
  A Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék szervezésében I. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Jogi Ki Mit Tud? Verseny. A Verseny fő célja a nemzetközi jogi érdeklődés felkeltése és a tanultak kötetlen környezetben való megmérettetése. A Versenyen a legjobb helyezést elérő csapatok a gyakorlaton ZH mentességet, így félév végi jegyet szerezhetnek (amennyiben a ZH mentességhez a félév során gyűjtött hiányzás a megengedett 2 alkalmon belül marad). A részletes versenykiírás letölthető az esemény oldaláról, vagy megtekinthető a tanszéki honlapon, a "Hírek" menüpontban. A verseny szervezői minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre és az azt követő kötetlen beszélgetésre! Természetesen, a versenyt csak megtekinteni kívánó nézőket is szívesen látjuk a rendezvényen!