SZTEAJTK1-15

Egy elsőéves joghallgató tapasztalatai

Tavaly, amikor megkaptam az értesítést arról, hogy felvettek egy új korszak kezdődött az életemben. Először még nem tudtam, mire is vállalkoztam, amikor jogra jelentkeztem. Azonban - most, hogy már egy félévet magam mögött tudhatok - biztos vagyok benne, jól döntöttem.

Erdosi_GergelyAlapvetően azért jelentkeztem jogra, mert mindig is humán beállítottságú voltam, s emellett egy piacképes, jó szakmát szerettem volna tanulni. Meghatározó volt döntésem meghozatalakor, hogy családomban többen dolgoznak jogászként, ügyvédként. Nagybátyám is a szegedi alma mater falai közt töltötte joghallgatói éveit, mindig szívesen emlékszik vissza Pólay Elemérre, Both Ödönre, Nagy Károlyra vagy Ruszoly Józsefre. Ezek a nevek még a mai hallgatók számára is ismerősen csengenek.

Minden a gólyatáborral kezdődött, ahol egy új, hatalmas család részesei lehettünk. A remek hangulaton kívül lehetőség volt az ismerkedésre, ezáltal sok új kapcsolatra, barátra tehettem szert. Mindemellett sok hasznos információt hallhattunk a képzésünkről, amely segített az eligazodásban az első hónapokban. Nagy segítség volt, hogy a kari épületbe belépve ismerős arcokkal találkoztam, így nem éreztem magam elveszettnek.

Mivel nem vagyok szegedi, egyetemi tanulmányaim megkezdésével egy szép, hallgatóbarát várost ismerhettem meg. Szegeden tényleg minden az egyetemistákról szól!

Az első félév bizony nem volt könnyű, s ez nem mondható el a másodikról sem. Azonban, ha az ember megtanulja élvezni a római jogi és jogtörténeti alapok elsajátítását és megtalálja bennük a szépet, akkor a tanulás is könnyebben fog menni.

Azzal, hogy a mi évfolyamunkat már egy új tanterv szerint képzik, már első évben lehetőségünk van gyakorlati, hatályos jogi ismereteket szerezni. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ez már segít kialakítani az érdeklődést egy-egy jogterület iránt. Az alapozó tárgyak mellett alkotmányjogot és államközi kapcsolatokat is hallgathatunk - mindkettő személyes kedvencem. Ezen kívül az első féléves A jogrendszerek világa kurzuson betekintést nyerhettünk más országok jogrendszereibe, emellett híres angolszász jogi perrend szerinti eljárásokat is szimuláltunk. Engem az ügyvédi pálya érdekel, amelyhez már a jelenben is elengedhetetlen a jogi informatikai jártasság. Hasznos, hogy ehhez már elsőéves képzések is alapot adnak.

Nagyon pozitívnak tartom, hogy a hallgatók eredményeit kiterjedt ösztöndíjrendszerrel ismeri el az Egyetem és az állam is. Büszke vagyok rá, hogy felvételi eredményeimmel eredményesen pályázhattam meg az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíját a megelőző félévben. Az elismerésben részesült hallgatótársaimmal közösen részt vehettünk egy szakmai napon a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében, ahol érdekes előadások mellett Trócsányi László miniszter úrtól és Bánáti János elnök úrtól vehettünk át oklevelet
Köszönettel tartozom Heka László tanár úrnak, amiért benevezett „Az évfolyam legjobb előadója” versenyre, ahol évfolyamtársainkkal prezentációs készségeinket mérhettük össze az összehasonlító jog területén. Nagy elismerésnek tartom, hogy megosztott II. helyezettként végezhettem volt gimnáziumi évfolyamtársammal, Restás Cintiával.
A rendszeres tanulás és órákra járás mellett mindig jól jön egy kis plusz is. A Balogh Elemér dékán úr által vezetett Európai Jogtörténeti Diákkörben nagyon jó közösség tagjává válhattam. Horváth Gergő barátommal egy közös diákköri referátum elkészítésével merülhettünk el jobban egy minket érdeklő témákban.

Azoknak, akik pedig már elsőévesként érdeklődnek a jog határterületei iránt, ajánlom az InfoCopy Diákkört, Mezei Péter tanár úr vezetésével. Az érdeklődők itt olyan témákkal foglalkozhatnak, mint a szellemi tulajdonvédelem joga és az információtechnológiai jog.
Már egyetemi tanulmányaim megkezdésekor biztos voltam benne, szeretnék majd részt venni a szegedi hallgatói mozgalomban. Ebben a tanévben 8 hallgatótársammal képviseljük az elsőéves joghallgatókat az EHÖK Szakos Érdekvédelmi Képviseletben (SZÉK). Ez egy a kari HÖK körül működő testület, egyetemi szinten pedig egy diákparlamenthez hasonlítanám. Hallgatóként hallgatókért lenni nagy felelősség. Ezúton is biztatok minden hallgatótársamat, forduljanak bizalommal évfolyamuk SZÉK-képviselőihez!

Tanulmányi és egyéb ügyekben bátran fordulhat az egyetem bármely diákja az EHÖK kötelékében működő Jogsegélyszolgálathoz is.

Mindent összevetve elmondhatom, hogy nagyon pozitív élményekkel zárhattam egyetemi éveim első időszakát. Már elsősként is sokat kaptam ettől a kartól, illetve az itt formálódó közösségektől. Az universitas már a középkor folyamán is a tanulás mellett oktatók és hallgatók közösségét is jelentette. Meggyőződésem, hogy nem csak a tanulmányokat tekintve, hanem a hallgatói közösségi létet illetően is a legjobb helyen van, aki az SZTE ÁJTK-n tanul.


Készítette: Erdősi Gergely