Felvetelizoknek_01252

AZ ELSŐ LÉPÉSEK -TÁJÉKOZTATÓ ÚJ HALLGATÓINKNAK

A sikeres felvételit követően a következő feladatok várnak Önre!

1. Neptun regisztráció

A tanulmányi rendszer használata minden egyetemi hallgató és oktató számára kötelező elsőként regisztrálnia kell a rendszerben.

Nyitó oldal itt: http://www.u-szeged.hu/regisztracio

Szükséges adatok: név, születési hely, születési idő, édesanyja neve stb.

A regisztrációt követően a Neptun egyedi hallgatói kódot generál, a szükséges jelszót mindig a hallgató adja meg. Fontos információ: a Neptun kóddal és jelszóval lehet belépni a Modulo és a CooSpace felületére is!

Mi a Neptun?

A Neptun az SZTE elektronikus tanulmányi rendszere, feladata, hogy naprakészen nyilvántartsa a hallgató adatokat, a személyes információktól kezdve, az összes felvett és teljesített tantárgyon át a záróvizsga és diploma adatokig.

Mi a CooSpace?

A CooSpace különböző színterek segítségével elősegíti az oktatók, hallgatók, egyetemi munkatársak között megvalósuló kapcsolattartást, tartalommegosztást, számonkérést és szervezési tevékenységet.

Mi a Modulo?

Adminisztratív ügyintéző program, amely az egyetem hallgatói és munkatársai számára nyújt elektronikus ügyintézési lehetőséget.

 

2. Adategyeztetés a beiratkozáshoz augusztusban

Azért, hogy a beiratkozás valóban rövid időt vegyen igénybe, a kapcsolódó és kötelező adategyeztetést a Modulo adategyeztető űrlapon előre el kell végeznie minden felvett hallgatónak. Kérjük, lépjen be a Modulo rendszerébe a https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login címen és töltse ki az Adategyeztető űrlapot. Az űrlapon kért adatok ellenőrzéséhez kérjük szkennelje be és csatolja az igazoló okmányokat, dokumentumokat.

 

3. Beiratkozási időpont foglalása a Modulo-ban

A beiratkozásra 2018. augusztus végétől lesz lehetősége a felvett hallgatóknak.

Helyszín: Tanulmányi és Információs Központ (TIK). – Szeged, Ady tér

Ebben az időszakban az egyes karok hallgatóit a karok által megadott idősávokban fogadja a Hallgató Szolgáltatói Iroda. Kérjük, az időpontfoglalásnál a kar által javasolt idősávot preferálja, mivel a kari és szakos tájékoztatók is ehhez az időponthoz igazodva kerülnek megrendezésre.

A beiratkozás minden felvett hallgató számára kötelező 2018. augusztus végén a Tanulmányi és Információs Központban (TIK). Azoknak is be kell újra iratkoznia, akik már korábban hallgatói voltak az egyetemnek, akkor is ha azonos karon, vagy akár azonos képzésben és újra jelentkeztek.

Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, külföldi hallgatók esetén útlevél, lakcímkártya, eredeti érettségi bizonyítvány,(oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló oklevél), középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány(ok).

 

4. Részvétel a kari tájékoztató előadásokon

A félév megkezdése előtt az SZTE-ÁJTK főépületében (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) minden évben szakos kari tájékoztatókat tartunk.

A kari tájékoztatókon a tanulmányok megkezdéséhez szükséges konkrét információk hangzanak el, az oktatási dékánhelyettestől, a tanulmányi osztályvezetőtől és a kari hallgatói önkormányzat tagjaitól, ezért minden új hallgatónk megjelenésére feltétlenül számítunk.

Ismertetjük a szakos képzési terveket, az órarendi beosztást, Neptun, Modulo, CooSpace rendszerek használatát, a nyelvvizsga követelményeket, szó esik Erasmus+ és egyéb ösztöndíj lehetőségekről, tanulmányi versenyekről stb.

 

Tervezett időpontok:


2018.08.30. szerda 10-12 óra:

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak - nappali tagozat, BA+MA, PÓLAY terem

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak - levelező tagozat, BA, PÓLAY


2018.08.29. szerda 12-14 óra:

Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven), nappali tagozat, BA+MA, PÓLAY terem

Politikatudomány - nappali tagozat, BA+MA, PÓLAY terem


2018.08.30. csütörtök 10-12 óra

Jogász szak - nappali tagozat, PÓLAY terem


2018.08.31. péntek 10-12 óra

Jogász szak - levelező tagozat, PÓLAY terem

 

A Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés tájékoztatója a szorgalmi időszak első hetében, az első nagyelőadás kezdete előtt lesz. A további tájékoztatás a szakos CooSpace kerül fel augusztus végén.

 

5. Az önköltség első részletének befizetése

Az SZTE hallgatói három részletben fizethetik be önköltségüket minden félévben, .

Ősszel 1. részlet 50% szeptember 10.,2. részlet 25% október 10., 3. részlet 25% november 10.

Tavasszal: 1. részlet 50% február 10., 2. részlet 25% március 10., 3. részlet 25% április 10.

Az SZTE-n a hallgatói pénzügyeket a Hallgatói Szolgáltatói Iroda kezeli.

Részletes tájékoztatás: http://www.hszi.u-szeged.hu/ és hszi@hszi.u-szeged.hu.

 

6. Tárgyfelvétel

Az SZTE-ÁJTK hallgatói számára 2018. augusztus végétől lehetséges. Részletes megnyitásrend az SZTE- Egyetemi Naptárban, minden időpont és határidő megtalálható ezen az oldalon, folyamatosan frissül.

Elérhető itt: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/

Tárgy és kurzusfelvétel útmutató: http://www.u-szeged.hu/felvettek/tanulmanyaim/neptun-coospace-modulo/neptun-coospace-modulo--


További lehetőségek:

Diákigazolvány-igénylés

Minden SZTE-s hallgatónak jár diákigazolvány! Részletes tájékoztató: http://www.hszi.u-szeged.hu/files/static/tajekoztato_a_diakigazolvanyrol_2013.pdf, A NEK adatlap átvehető: a Kormányhivatalokban, és leadható a Hallgató Szolgáltató Irodában. (6720 Szeged, Ady tér 10.)

 

Kollégiumi jelentkezés

Jelentkezési időszak: 2018. július vége - augusztus eleje. A pályázat benyújtása: https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/ További információ: www.u-szeged.hu/felvettek

 

Kari Gólyatábor: 2018. augusztus

További információ: SZTE ÁJTK HÖK

http://www.hok.juris.u-szeged.hu/

 

EHÖK Gólyatábor: 2018. szeptember eleje, További információ: https://sztehap.hu/

 

Tanulmányi alkalmassági teszt: Tesztkitöltés: 2018. szeptember eleje, helyszín TIK
(6720 Szeged, Ady tér 10), További információk: www.u-szeged.hu/felvettek

 

Diákhitel: www.diakhitel.hu - Egyeztetés a Hallgatói Szolgáltatói Irodával

 

Hivatalos Egyetemi Tanévnyitó:

A Szegedi Tudományegyetem hivatalos tanévnyitó ünnepsége várhatóan 2018. szeptember elsején, szombaton 10 órakor kerül megrendezésre a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (Szeged, Ady tér 10.)