aula

A kari főépület fejlesztése

Az Állam-és Jogtudományi Kar arra törekszik, hogy az oktatásban, oktatásszervezésben, adminisztratív munkavégzésben a kor kihívásaira válaszolva fejlessze, alakítsa feladatvégzésének környezetét.

A kar a magyar kormány által biztosított 1.692.000.000 Ft támogatással felújítja az oktatás elsődleges színteréül szolgáló főépületét, ahol a központi adminisztráció (Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály) is működnek. A megújult épületben több és korszerű technikával felszerelt tanterem fog rendelkezésre állni, belső udvarának lefedésével aulát alakítunk ki, ami konferenciák és egyéb rendezvények színvonalas megtartására lesz alkalmas. Az aulában vetítővásznat, hangszórókat, egyéb prezentációs eszközöket elrejtő médiakeret kerül elhelyezésre. Az aula melletti földszinti folyosón lévő termeink mellé két új tantermet hozunk létre, amelyekben livestream alkalmazására nyílik lehetőség tanórák, konferenciák, rendezvények közvetítésére.

Egyes tantermeinkben kijelzőket telepítünk, amelyekkel a vetítések korszerűbb, láthatóbb formában jelennek meg, míg más tantermeinkbe motoros vetítővásznak lesznek beépítve, nagy teljesítményű projektorokkal szereljük fel a tantermeket. A Kari Tanács I. emeleti megújuló termében interaktív prezentációs rendszert tervezünk, a terem alkalmassá válik kisebb online konferenciák megtartására, ugyanitt a Kari Tanács üléseinek munkáját elektronikus szavazórendszer fogja támogatni. Hallgatóink komfortos ügyintézését a Tanulmányi Osztályon működő elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazásával segítjük, ami szándékaink szerint távoli, akár telefonon történő bejelentkezést is lehetővé tesz.

A Dékáni Hivatal mellett elhelyezésre kerülő nagy teljesítményű kijelzőn jelennek meg az aktuális hírek, információk, illetve nézhető lesz rajta online közvetítés keretében a tantermekben zajló rendezvény is. Korszerűsítjük a WIFI hálózatot, és a korábbiaktól eltérően megfelelő számú AP kerül elhelyezésre, ami biztosítani fogja az épületben a teljes lefedettséget és az egyetemi hálózatok (SZTE WIFI, EDUROAM) zavartalan elérését mind a hallgatók, mind a dolgozók számára.

A felújított kari főépületben 2022/2023-es tanévben kezdődik újra az oktatás.