Egyetemi_nev_griffes_hatter

AZ ELSŐ LÉPÉSEK - TÁJÉKOZTATÓ ÚJ HALLGATÓINKNAK

Kedves Elsőéves Hallgatónk!

A sikeres felvételit követően a következő feladatok várnak Önre:


1. Neptun regisztráció

A tanulmányi rendszer használata minden egyetemi hallgató és oktató számára kötelező elsőként regisztrálnia kell a rendszerben.

Nyitó oldal itt: http://www.u-szeged.hu/regisztracio  

Szükséges adatok: név, születési hely, születési idő, édesanyja neve stb.

A regisztrációt követően a Neptun egyedi hallgatói kódot generál, a szükséges jelszót mindig a hallgató adja meg. Fontos információ: a Neptun kóddal és jelszóval lehet belépni a Modulo és a CooSpace felületére is!

Mi a Neptun? 

A Neptun az SZTE elektronikus tanulmányi rendszere, feladata, hogy naprakészen nyilvántartsa a hallgatói adatokat, a személyes információktól kezdve, az összes felvett és teljesített tantárgyon át a záróvizsga és diploma adatokig.

Mi a CooSpace?

A CooSpace különböző színterek segítségével elősegíti az oktatók, hallgatók, egyetemi munkatársak között megvalósuló kapcsolattartást, tartalommegosztást, számonkérést és szervezési tevékenységet.

Mi a Modulo?

Adminisztratív ügyintéző program, amely az egyetem hallgatói és munkatársai számára nyújt elektronikus ügyintézési lehetőséget.

 

2. Adategyeztetés, időpontfoglalás a beiratkozáshoz

Azért, hogy a beiratkozás valóban rövid időt vegyen igénybe, a kapcsolódó és kötelező adategyeztetést a Modulo adategyeztető űrlapon előre el kell végeznie minden felvett hallgatónak. Kérjük, lépjen be a Modulo rendszerébe a https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index címen és töltse ki az Adategyeztető űrlapot. Az űrlapon kért adatok ellenőrzéséhez kérjük szkennelje be és csatolja az igazoló okmányokat, dokumentumokat.

 

3. Beiratkozás (a foglalt időpontban)

2019. augusztus 26. hétfő reggel és augusztus 31. szombat között lesz lehetősége a felvett hallgatóinknak.

Ebben az időszakban az egyes karok hallgatóit a karok által megadott idősávokban fogadja a Hallgató Szolgáltatói Iroda. Az ÁJTK hallgatói minden nap, még szombaton délelőtt is foglalhatnak időpontot a beiratkozásra. A szombat reggeli időpontokat elsősorban a már munkahellyel rendelkezőknek ajánljuk. Felhívjuk figyelmüket, hogy a beiratkozás minden felvett hallgató számára kötelező (az alapszakon végzettek számára, ha mesterszakon vagy más képzésben folytatják, az újra felvételizők és a más egyetemről átjelentkezők számára is), mert a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre! 

Helyszín: Tanulmányi és Információs Központ (TIK), Ady tér 10.

Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, külföldi hallgatók esetén útlevél, lakcímkártya, eredeti érettségi bizonyítvány, (oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló oklevél), középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány(ok), + minden dokumentumról jó minőségű fénymásolat.

Figyelem! Eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs lehetőség!

4. Részvétel a kari tájékoztató előadásokon

A félév megkezdése előtt, a beiratkozási héten az SZTE-ÁJTK főépületében (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) minden évben szakos kari tájékoztatókat tartunk.

A kari tájékoztatókon a tanulmányok megkezdéséhez szükséges konkrét információk hangzanak el, az oktatási dékánhelyettestől, a tanulmányi osztályvezetőtől és a kari hallgatói önkormányzat tagjaitól, ezért minden új hallgatónk megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

A szakos tájékoztatók időpontjai:

2019. 08.28. szerda 10–12 óra:

Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven), nappali tagozat, BA+MA, PÓLAY terem 2019. 08.28. szerda 12–14 óra:

Politikatudomány - nappali tagozat, BA+MA, PÓLAY terem

2019.08.29. csütörtök 10-12 óra

Jogász szak - nappali tagozat, PÓLAY terem

2019.08.30. péntek 12-14 óra

Jogász szak - levelező tagozat, PÓLAY terem 2019. 08.30. péntek 10–12 óra:

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak - nappali tagozat, BA+MA, PÓLAY terem Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási szak - levelező tagozat, BA, PÓLAY

2019. 09. 03. kedd 8-10 óra

Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés Erdei terem

 

5. Az önköltség első részletének befizetése

Az SZTE hallgatói három részletben fizethetik be önköltségüket minden félévben.

Őszi félév: 1. részlet 50% szeptember 10., 2. részlet 25% október 10., 3. részlet 25% november 11.

Tavaszi félév várhatóan: 1. részlet 50% február 10., 2. részlet 25% március 10., 3. részlet 25% április 10.

 

Az SZTE-n a hallgatói pénzügyeket a Hallgatói Szolgáltatói Iroda kezeli.

Részletes tájékoztatás: http://www.hszi.u-szeged.hu/ és hszi@hszi.u-szeged.hu.

 

6. Kurzusfelvétel  

A rangsoros kurzusfelvétel augusztus 19-24., a normál, versenyalapú kurzusfelvétel az SZTE-ÁJTK hallgatói számára 2019. augusztus 28. szerda reggel 6 órakor kezdődik.

Az ÁJTK-n a felvételi eljárásban felvett Jogi FOSZ és alapszakos hallgatóknak a kötelező kurzusok központilag felvételre kerülnek, kivéve a testnevelést és a kötelező nyelvi kurzusokat. Ezek és az egyéb kötelezően vagy szabadon választott kurzusok felvétele a hallgató által történik a Neptunban. Az első éves hallgatók gyakorlati csoportbeosztását a TO végzi, a kurzusfelvétel a beosztásnak megfelelő csoportokba történik.

 

A kurzusfelvétel és a vizsgajelentkezés részletes nyitás- és zárásrendje az SZTE Egyetemi Naptárban található, minden hallgatók számára fontos időpont és határidő megtalálható ezen az oldalon, folyamatosan frissül.

Elérhető itt: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/  

 

Kurzusfelvétel útmutató:

Coospace - Hallgatói információs színtér

http://www.u-szeged.hu/felvettek/tanulmanyaim/neptun-coospace-modulo/neptun-coospacemodulo-- 


További lehetőségek:

Diákigazolvány-igénylés

Minden SZTE-s hallgatónak jár diákigazolvány! Részletes tájékoztató:http://www.hszi.uszeged.hu/files/static/tajekoztato_a_diakigaz olvanyrol_2013.pdf

A NEK adatlap átvehető: a

Kormányhivatalokban, és leadható a Hallgató Szolgáltató Irodában. (6720 Szeged, Ady tér 10.)

 

Kollégiumi jelentkezés:

2019. július 25. 00:01 óra - 2019. augusztus 8.

23.59 óra

A pályázat benyújtása: Modulo-ban.

További információ:

www.u-szeged.hu/felvettek

 

Kari Gólyatábor: 2019. augusztus 14-18,

Cegléd

További információ: SZTE ÁJTK HÖK Jelentkezés:

http://golyatabor.hu/?page_id=1162 Elérhetőség: facebook.com/szteajkhok +36 30 419 2947

 

EHÖK Gólyatábor: 2019. szeptember 5-8. További információ: https://sztehap.hu/ https://www.facebook.com/events/3473106

49323022/

 

Diákhitel: www.diakhitel.hu - Egyeztetés a Hallgatói Szolgáltatói Irodával.

 

Hivatalos Egyetemi Tanévnyitó:

A Szegedi Tudományegyetem hivatalos tanévnyitó ünnepsége:

2019. szeptember 7. szombat 11.00 óra

További információ és regisztráció:

http://www.uszeged.hu/felvettek/tanevnyito

 

Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar