SZTE ÁJTK 2015. december

2015. december 23.

Ezen időszak alatt, a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, a hivatali ügyintézés szünetel - az egészségügyi ellátást folytató intézmények kivételével - , az épületekbe bejutni, illetve ott tartózkodni nem lehet, erre engedély nem adható (az épületekben a fűtés és az áramhasználat korlátozott).

2015. december 22.

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

(Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

2015. december 22.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2015. december 21.

Az Országos Bírósági Hivatal Gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2015-ben is tudományos pályázatot hirdetett, melynek keretében polgári jogi, büntetőjogi, munka-és közigazgatási jogi-, valamint bírósági általános igazgatási szekciókban meghirdetett témakörökben lehetett tudományos pályázatot benyújtani.

2015. december 21.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére. A Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) legfeljebb 50 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni – legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.

2015. december 15.

Pályázatot az alább megnevezett Tanszékekre / Egységekre kell benyújtani:

2015. december 15.

Büszkén számolunk be arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város tanulmányi ösztöndíját, amely tíz hónapon át jelent 10-10 ezer Ft támogatást, Karunk több hallgatója is elnyerte.

2015. december 10.

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar képviseletében Dr. Mezei Péter, stratégiai dékánhelyettes 2015. december 5-én együttműködési megállapodást írt alá a Strugai Nemzetközi Egyetem Jogi és Politikatudományi Karának dékánjával, Sejfula Osmanival.

2015. december 10.

Dr. Szomora Zsoltot, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék habilitált egyetemi docensét Mestertanár Aranyéremmel tüntették ki 2015. november 19-én, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát lezáró ünnepi ülésen, a Magyar Tudományos Akadémián.

2015. december 07.

A Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék 2015. november 25-én este 6 órától jogesetmegoldó versenyt rendezett, ahol a harmadéves hallgatók közül tizenkét, egyenként háromfős csapat vett részt.

2015. december 07.

Partnerintézményeink: megtekinthetők a Nemzetközi Mobilitási Iroda által kiadott hivatalos pályázati anyagban, mely elérhető a http://www2.u-szeged.hu/erasmus/bilat/2016_2017/karok/bilat16_17_ajtk.html oldalról.

2015. december 03.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 számú: A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében című pályázat zárásaként konferenciát szervezett 2015. november 12-án a TIK-ben.

2015. december 03.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola a Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának támogatásával másodszor szervezet meg a Jog és Irodalom doktorandusz konferenciát 2015. szeptember 25-én a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában a TÁMOP-4-2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 projekt keretében.