SZTE ÁJTK 2015. december

2015. december 23.

Ezen időszak alatt, a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, a hivatali ügyintézés szünetel - az egészségügyi ellátást folytató intézmények kivételével - , az épületekbe bejutni, illetve ott tartózkodni nem lehet, erre engedély nem adható (az épületekben a fűtés és az áramhasználat korlátozott).

2015. december 22.

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

(Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

2015. december 22.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2015. december 21.

Az Országos Bírósági Hivatal Gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2015-ben is tudományos pályázatot hirdetett, melynek keretében polgári jogi, büntetőjogi, munka-és közigazgatási jogi-, valamint bírósági általános igazgatási szekciókban meghirdetett témakörökben lehetett tudományos pályázatot benyújtani.

2015. december 21.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére. A Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) legfeljebb 50 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni – legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.

2015. december 15.

Pályázatot az alább megnevezett Tanszékekre / Egységekre kell benyújtani:

2015. december 15.

Büszkén számolunk be arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város tanulmányi ösztöndíját, amely tíz hónapon át jelent 10-10 ezer Ft támogatást, Karunk több hallgatója is elnyerte.

2015. december 10.

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar képviseletében Dr. Mezei Péter, stratégiai dékánhelyettes 2015. december 5-én együttműködési megállapodást írt alá a Strugai Nemzetközi Egyetem Jogi és Politikatudományi Karának dékánjával, Sejfula Osmanival.

2015. december 10.

Dr. Szomora Zsoltot, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék habilitált egyetemi docensét Mestertanár Aranyéremmel tüntették ki 2015. november 19-én, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát lezáró ünnepi ülésen, a Magyar Tudományos Akadémián.

2015. december 07.

A Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék 2015. november 25-én este 6 órától jogesetmegoldó versenyt rendezett, ahol a harmadéves hallgatók közül tizenkét, egyenként háromfős csapat vett részt.

2015. december 07.

Partnerintézményeink: megtekinthetők a Nemzetközi Mobilitási Iroda által kiadott hivatalos pályázati anyagban, mely elérhető a http://www2.u-szeged.hu/erasmus/bilat/2016_2017/karok/bilat16_17_ajtk.html oldalról.

2015. december 03.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 számú: A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében című pályázat zárásaként konferenciát szervezett 2015. november 12-án a TIK-ben.

2015. december 03.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola a Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának támogatásával másodszor szervezet meg a Jog és Irodalom doktorandusz konferenciát 2015. szeptember 25-én a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában a TÁMOP-4-2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 projekt keretében.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00