SZTE pályázat kiemelkedően tehetséges hallgatóknak

A Szegedi Tudományegyetem ösztöndíj-pályázatot hirdet kiemelkedően tehetséges hallgatók számára alap-, mester- és osztatlan képzésben tanulók, illetve Ph.D. ösztöndíjasok kategóriájában. Az ösztöndíj mértéke a bíráló bizottság döntésétől függően legfeljebb 240 000,- Ft egyszeri ösztöndíj juttatás. A pályázat benyújtása elektronikus formátumban történik. Kérjük a kitöltött adatlapot és a mellékleteket a talent@sztehetseg.hu e-mail címre beküldeni. A pályázati határidő 2014. május 26. (hétfő) 12:00.

A pályázat benyújtásának feltételei és a jogosultak köre:

  • aktív hallgatói jogviszony megléte a pályázat benyújtásakor és a támogatás folyósításakor;
  • előzetes regisztráció az SZTE Tehetségpont portálon (www.sztehetseg.hu);
  • ajánlás egy, a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatótól.

Az ösztöndíj mértéke a bíráló bizottság döntésétől függően legfeljebb 240.000,- Ft egyszeri támogatás.


Az ösztöndíjra négy különböző kategóriában lehet pályázni:

  • alapképzésben résztvevő hallgatók;
  • mesterképzésben résztvevő hallgatók;
  • osztatlan képzésben résztvevő hallgatók;
  • PhD képzésben résztvevő hallgatók.

Egy hallgató csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot.

A pályázat benyújtása elektronikus formátumban történik. Kérjük a pályázati adatlapot, illetve a mellékleteket a talent@sztehetseg.hu e-mail címre megküldeni.

A pályázat elbírálásával párhuzamosan elvégezzük valamennyi pályázó értékelését a Kiválósági Lista szempontjainak megfelelően is. Mindazon pályázók, akik a Kiválósági Lista valamely fokozatában (bronz, ezüst, arany) részesülnek, jogosultak a Tehetségpont tagsági kártyájára, amivel meghatározott kedvezmények járnak.

Pályázati határidő: 2014. május 26. 12:00

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. május 28.

A pályázat eredményéről legkésőbb 2014. május 30-ig e-mail-ben tájékoztatjuk a pályázókat.

Az ösztöndíjak átadása nyilvános díjátadó ünnepségen történik. Az ösztöndíjasok lehetőséget kapnak eddigi tevékenységük, eredményeik bemutatására a kari, illetve egyetemi honlapokon és az egyetemi, illetve a helyi sajtóorgánumokban. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója személyéről és tevékenységéről különböző médiumokat készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető telefonon (62/544-696) vagy e-mailben a talent@sztehetseg.hu címen. A pályázati adatlap elérhető ezen a linken.

 

Az ösztöndíj-pályázat megvalósulását az NTP-KTF-M-13 pályázaton elnyert támogatás tette lehetővé.