Bodnár László professzor urat Klebelsberg Kunó-díjjal tüntette ki a kuratórium

Egyetem napja ünnepséget tartottak a Szegedi Tudományegyetemen 2014. november 15-én. Ez alkalomból az SZTE Szenátusa ünnepi ülésén díszdoktori és egyetemi kitüntető címeket, díjakat adtak át.

Klebelsberg Kunó-díjjal tüntette ki a kuratórium Bodnár László professzort, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanárát.

A Klebelsberg Kunó díjat a Szegedi Tudományegyetemen a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotó, illetve olyan személy nyerheti el, aki jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához.

new_10_560x372

Makk Ferenc professzor, a kuratórium elnöke és Szabó Gábor rektor adta át az elismerő oklevelet és az emlékérmet a Szegedi Tudományegyetem Napja ünnepségén.

06

Prof. Dr. Bodnár László 1967. augusztus 1-től Egyetemünk főállású oktatója. Rendszeresen tartott előadásokat, szemináriumokat valamennyi jogász szakos tagozaton nemzetközi jogból és Európa-jogból is. (Az Európa-jog oktatása bevezetésének egyik alapítója.) A PhD képzésben több éven át kurzusokat vezetett. Oktatói tevékenysége mellett OTKA kutatási programokat vezetett, számos doktori (köztük akadémiai doktori), kandidátusi és habilitációs értekezés opponense, bíráló bizottsági tagja volt. PhD értekezések társ-témavezetői tevékenységének eredményeként a Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék valamennyi oktatója megszerezte a PhD fokozatot. Tudományos munkásságát egy önálló monográfia, két tanulmánykötet, 35 cikk/tanulmány fémjelzi, melyekre való hivatkozás a hazai szakirodalom szinte minden képviselőjénél fellelhető, de külföldi hivatkozásokat is tudhat magáénak.

new-11

Magyar nyelvű publikációi mellett német, angol és spanyol nyelven is publikált, számos bel- és külföldi konferencia előadója, résztvevője volt. Oktatási és kutatási tevékenysége mellett 18 évig töltött be különböző egyetemi vezetői tisztséget. Aktívan részt vett a tudományos közéletben, így például tagja az MTA Köztestületének, elnöke volt a SZTE ÁJTK Habilitációs Szakbizottságának, a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja, alelnöke az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Nemzetközi Közjogi Albizottságának.

Munkásságának elismeréseként 2004-ben a „Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetésben részesült.