Doctor Honoris Causa, vagyis az SZTE „tiszteletbeli doktora” címet nyert Walter Gropp professzor úr

Egyetem napja ünnepséget tartottak a Szegedi Tudományegyetemen 2014. november 15-én. Ez alkalomból az SZTE Szenátusa ünnepi ülésén díszdoktori és egyetemi kitüntető címeket, díjakat adtak át.

Tapssal is köszöntötték az ünnepségen megjelentek a Doctor Honoris Causa, vagyis az SZTE „tiszteletbeli doktora” címet elnyert tudósokat. Eben az elismerésben részesült: Walter Gropp professzor úr (Justus-Liebig-Universität Giessen, Németország).

new_4_560x371

A Doctor Honoris Causa, címet olyan személy nyerheti el, aki – többek között – kimagasló tudományos tevékenysége mellett munkásságával is támogatta a szegedi egyetemet, hozzájárult a Tisza-parti universitas jó hírének növeléséhez.

new_5_560x373

A kitüntetést kezdeményező kar dékáni vezetése ismertette a laudációt, majd az SZTE rektora nyújtotta át a díszoklevelet. Walter Gropp munkásságát Hajdú József (SZTE ÁJTK dékán) méltatta. „Walter Gropp büntetőjogász professzor jelenleg a giesseni Justus-Liebig Egyetem jogi karán, Giessenben egyetemi tanár. A német büntetőjog-tudományban elsősorban klasszikus anyagi jogi dogmatikával foglalkozik, ebben a témakörben önálló monográfiákat jelentetett meg. Egyik fontos kutatási területe az összehasonlító büntetőjog, amelynek művelésére a nemzetközi joggal foglalkozó jogtudósokkal közösen létrehozta és vezeti a giesseni Franz von Liszt Intézetet. Gropp professzor 16 éve rendszeres oktatója az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának, német nyelven a büntetőjog legkülönbözőbb kérdéseit érintően tartott már kurzusokat szegedi joghallgatóknak, kollégáknak. Kurzusain az elmúlt években több száz diák vett részt, mentorálja a szegedi jogi kari Humboldt ösztöndíjasok tevékenységét is.”