Pro Universitate-díjat kapott Fülöpné Homoki-Nagy Mária professzor asszony

Egyetem napja ünnepséget tartottak a Szegedi Tudományegyetemen 2014. november 15-én. Ez alkalomból az SZTE Szenátusa ünnepi ülésén díszdoktori és egyetemi kitüntető címeket, díjakat adtak át.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott Fülöpné Homoki-Nagy Mária professzor asszonynak, az Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanárának.


Pro Universitate-díjban az a személy részesülhet, aki az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tett, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szerzett.

01_560x371
A kitüntető díszoklevelet és emlékérmet Szabó Gábor, az SZTE rektora adta át.

02_560x372

Fülöpné Homoki-Nagy Mária professzor asszony, az Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanárának 1983-ban szerzett diplomát „summa cum laude” minősítéssel a JATE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol ezen időponttól gyakornokként, tanársegédként, majd adjunktusként dolgozott a Kar Jogtörténeti Tanszékén.


1993-ban dr. univ. fokozatot, 1995-ben PhD fokozatot szerzett. 1996-ban nevezték ki egyetemi docenssé a Kar Jogtörténeti Tanszékére. 2004-ben az állam- és jogtudomány területén habilitált. 1997. szeptember 1-től 1999. október 31-ig volt (korábban JATE) az SZTE oktatási rektorhelyettese, majd 2003. szeptember 1-től 2005. június 30-ig a Kar oktatási dékánhelyettese. 2005. július 1-től a Magyar Jogtörténeti Tanszék vezetője, illetve 2005. szeptember 1-jével egyetemi tanári kinevezést kapott.

001_nyito

2011. január 1-től ismét az SZTE oktatási rektorhelyettese. Kutatási területe elsődlegesen a magyar magánjogtörténet területére esik. Eddig megjelent 10 könyve, 58 tanulmánya és 5 recenziója. Az oktatási feladatok terén előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat vezet, illetve fakultatív előadásokat tart nappali tagozatos hallgatók számára.

03

Az oktatási reformok során kidolgozta a Magyar magánjogtörténet című kollégium tematikáját, elkészítette és meg is jelent az e tárgyban írt egyetemi jegyzete. A tudományos diákköri mozgalomban végzett munkájáért „Mestertanár aranyérem kitüntetést” kapott. Az egyetemi közéletben is aktívan részt vesz, több cikluson keresztül volt választott tagja az Egyetem Szenátusának. 2011-ben Szentes szülővárosa díszpolgári címet adományozott részére.SZTEinfo

Fotók: Herner Donát