„Újragondolt negyedszázad: elemzési kihívások és buktatók”

Prof. Dr. Tőkés Rudolf, az University of Connecticut emeritus professzorának előadása a Jogi Karon

Az SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék vendégeként Szegedre látogat Prof. Dr. Tőkés Rudolf, az University of Connecticut emeritus professzora. Az amerikai politológus elsőként dolgozta fel monografikus igénnyel a magyarországi rendszerváltás történetét [Hungary’s Negotiated Revolution – 1996; A kialkudott forradalom – 1998], kutatói érdeklődése azóta is változatlan e téma iránt.


November 10-i látogatása alkalmából az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterképzés „Tendencies in European Political Philosophy” kurzusa keretében előadást tart: Democratic Transition in East-Central Europe.


Délután magyar nyelvű előadásra kerül sor: „Újragondolt negyedszázad: elemzési kihívások és buktatók”


Időpont: 2014. november 10. 16 óra
Helyszín: Kari Társalgó


Szeretettel várunk minden érdeklődőt!


Könyve előszavából: "Kinek és mi célből íródott ez a munka? Elsősorban a magam, de rajtam kívül a családom okulására írtam, leginkább azért, hogy - főleg a lányom és a fiam - tudják és értsék meg, honnan jöttem. Másodsorban a könyvem a világ angolul olvasó tudományos, külügyi és gazdaságpolitikai szakembereinek készült - írja a kötet magyar kiadásának előszavában a szerző, aki a Connecticuti Állami Egyetemen politikatudományt tanít. - A célom az volt, hogy a bennünk élő magyarságképet árnyaltabbá tegyem. Harmadsorban tanárember lévén, feladatomnak éreztem, hogy a manapság még az egyetemi padokat koptató történelem- és politikatudományokat tanuló nyugati fiatalság rendelkezésére álljon egy olyan munka, mely számukra hitelesen mutatja be az utóbbi negyven év és különösen a magyar demokrácia újjászületésének eddig főként csak epizódjaiban ismert és értett történéseit. S végül - de számomra elsősorban - könyvem fő címzettje a gondolkodó, a hazája sorsa mellett elkötelezett és annak jövőjéért aggódó magyar demokrácia - többnyire rosszkedvű és a napi egzisztenciális gondokat nehezen viselő - fiatal, középkorú és idős polgárainak talán úgy fogalmaznám meg, hogy az igazság felszabadít, vagy angolul: >>the truth shall make you free<<. Vallom, hogy a szabadság, a demokrácia és az Európa felé vezető út nemzeti és a jelen esetben történelmi önismerettel kezdődik. Szeretném hinni, hogy munkám is ezt a célt szolgálja."