Képzési felhívás: SZTE ÁJTK és a Potsdami Egyetem közös német nyelvű jogi képzése

A SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézete a Potsdami Egyetem jogi karával való együttműködése alapján 2014. októberétől újra indítja német nyelvű jogi képzését, amelyre 2014. szeptember 30 –ig folyamatosan lehet még jelentkezni.

kepzesi_felhivas_njk_2014_668x947


A képzés keretében a hallgatók egyrészt a német jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban is részesülnek. A képzés joghallgatókon kívül javasolt bölcsész, közgazdász, nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak és mindazoknak, akik bővíteni kívánják szakismereteiket és nyelvtudásukat.


További információk:

Dr. Almási Ibolya, LL.M.

Összehasonlító Jogi Intézet

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. V. emelet, 513-as szoba

Telefon: +36 62 546 389, + 36 62 544 300

Fax: + 36 62 544 300

E- Mail: almasiibolya@juris.u-szeged.hu