Nagy sikerrel zajlott a Kutatók Éjszakája az Állam- és Jogtudományi Karon

2014. szeptember 26-án, a Kutatók éjszakáján mi is megnyitottuk kapuinkat az érdeklődő nagyközönség előtt. A programokhoz a Europe Direct Szeged ügyfélszolgálati irodája is csatlakozott: kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos tesztfeladatok megoldására, az Európai Unió kiadványaival, az EU legalapvetőbb információs forrásaival való ismerkedésre volt lehetőségük a vendégeknek Karunk épületében.

012.jpg

Prof. Dr. Jakab Éva, Római Jogi Tanszékünk tanszékvezető egyetemi tanára és a tanszék adjunktusa, Dr. Pozsonyi Norbert vezetésével Római Jogi TDK-s hallgatóink "Becsület és bosszú az ókori Athénban. Egy emberölési per rekonstrukciója" címmel az ókori Athénba, egy bírósági eljárás színhelyére invitálta a nézőket. Az eredeti környezet illúzióját vetített képekkel és zenei aláfestéssel teremtették meg. A szimulációs jogi klinika módszerét alkalmazva diákkörös hallgatók bevonásával egy híres pert adtak elő. A látványosságban a nézők mint esküdtbírák vettek részt. Most a nézők szavaztak az esküdtbíró szerepében. Mindez külsős helyszínen, a korabeli tárgyalási helyszínt felépítésében jobban megközelítő teremben, a BTK Auditórium Maximumában került bemutatásra.

021

Közben Karunk Tisza Lajos krt.-i épületében több teremben is zajlottak az események.

 

Nyitásként vendégeinket Dr. Nagy Zsolt, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékünk tanszékvezető egyetemi docense tájékoztatta a jogászképzés történetéről. Átfogó, rövid előadásában a jogászképzés kezdeteiről, a jogászi szakma kialakulásáról és napjaink jogi oktatásáról és a jogászi professzió struktúrájáról beszélt.

031_344x460

Dr. Visontai-Szabó Katalin Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékünk tudományos munkatársa Családpszichológia a minden napokban című előadásában arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a családpszichológia a társadalom alapvető és legfontosabb egységének pszichológia jellemzőivel foglalkozik, a párkapcsolatok, a házasság, a szülő-gyerek kapcsolatok problémáit feszegeti. Vizsgálja a kis és nagycsalád, illetve az új családtípusok és együttélési formák jellemzőit, konfliktusait és azok lehetséges megoldásait. Előadása során ezekből adott ízelítőt a hallgatóság számára interaktív formában.

041_344x460

Dr. Gyémánt Richard a Statisztikai és Demográfiai Tanszék adjunktusa Demográfiai folyamatok országhatáron innen és túl - A történelmi Torontál vármegye és a szögedi kirajzás címmel tartott előadást. A török korszak lélekszámcsökkentő sajátosságai következtében a Bánság területe jóformán teljesen elnéptelenedett. A 17. és a 18. században Szeged szabad királyi város expanzív népesedéspolitikát folytatott – többek között – a torontáli térség irányába, aminek következtében, az ott létrejött – jobbára ma is magyar – települések népességének zöme „szögedi” eredettel rendelkezik. Az előadás ennek a „vitalitásnak” az eredetét és eredményét vizsgálta.

051_344x460

Mit csinál egy jogász mint kutató? címmel Dr. Csatlós Erzsébet  Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékünk tudományos segédmunkatársa beszélt arról, hogy egy irodai dolgozó az asztala mögött mit tud kutatni. Előadásában bepillantást nyújtott a jogtudományi kutatást végzők munkájába, az alkalmazott módszereikbe, valamint abba, hogy hogyan lehet eggyé válni közülük.

061_345x460

Dr. Szalai Anikó, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékünk adjunktusának vezetésével a Kari Társalgóban ENSZ modellezés zajlott, melynek keretében a hallgatók váltak diplomatákká, akik országok képviseletében aktuális témákat vitattak meg a Biztonsági Tanács ülését szimulálva. A nemzetközi kapcsolatok színteréről választott témán keresztül láthatóvá váltak az erőviszonyok, tárgyalási taktikák és a nemzetközi politika izgalmas részei.

071

Dr. Mezei Péter, az Összehasonlító Jogi Intézet adjunktusa, Szerzői jog a XXI. században c. előadásában interaktív formában arról beszélt, hogy a szerzői jog mindennapjaink része: bármerre is tekintünk, bármit olvasunk vagy hallgatunk, jogvédett alkotásokat tartalmazhat. Ezen művek felhasználása a digitális technológiák – különösen az internet – előretörésével azonban addig nem látott problémákhoz vezetett. A program keretében a témát érintő dilemmák kerültek bemutatásra, élvezetes formában: prezentáció, vetítés és szerepjáték keretében.

081_344x460

A "társadalom biztos ásít" - avagy mi fán terem a társadalombiztosítás? címmel Dr. Lajkó Dóra, a Munkajogi és Szociális jogi Tanszék adjunktusa,  interaktív módon igyekezett érzékeltetni az ember életútján felbukkanó szociális kockázatokat, amelyek miatt a megélhetés veszélybe kerül. Hogyan hidalhatók át azon időszakok az ember életében, amikor beteg lesz, kisgyermeket nevel, munkanélkülivé válik, idős/beteg hozzátartozói gondozza, vagy önmaga is időkorúvá válik. Hogyan segít(het) az állam? Hogyan segít(het) az ember önmagán? Sok humorral (filmrészletek bemutatása, szerepjátékok, játékos feladatok segítségével) érzékeltette ezeket, a valóságban nagyon is komoly nehézségeket, rámutatva e tudományterület összetettségére, és az elméleti tudáson alapuló gyakorlati problémamegoldás, mint segítő szakma szépségére.

091_344x460

Lukács Adrienn, a Munkajogi és Szociális Jogi tanszék TDK kutatócsoportjának tagjaként

Magánszféra napjainkban címmel tartott előadásában a magánszféra és az adatvédelem, valamint ezek jelentőségéről beszélt. Hétköznapi példákon keresztül mutatta be a közönségnek, hogy miért is fontos a magánélet védelme, illetve, hogy milyen gyakori problémák fordulnak elő ezen témakörben napjainkban. Felhívta a vendégek figyelmet azokra az adatvédelmi kérdésekre és „veszélyekre”, amelyek mindenkit érintenek/érinthetnek napjainkban (pl.: közösségi oldalak, Google szemüveg).

101_344x460

Rossu Balázs , a Munkajogi és Szociális Jogi tanszék tanársegédje „A szükséges energia – A megújuló energia szektor és a zöldgalléros munkavállalás” címmel megtartott előadásában az egyik legújabb „trend”-ről, a zöldgalléros munkavállalásról beszélt. De mit is jelent ez valójában? Ez volna az új kék-gallér? Lehet, hiszen a zöld munka területén nagy szükség van mérnökökre és gépészekre, akik a legújabb technológiákat nem csak elsőként ismerik, de sokszor maguk találják fel. Ugyanakkor több ennél, mert lehetőség van a zöldön belül fehérgallért is ölteni. Az előadás szemléletes és interaktív módon világít rá a terület „sokszínűségére”.

111_344x460

Az este folyamán minden kollégánk arra törekedett, hogy az országos programsorozat jelmondatának szellemiségében fogadjuk vendégeinket, mely szerint: „ Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem” (Szerb Antal) .

 

Köszönjük minden szervező és előadó munkáját, vendégeink megtisztelő figyelmét és érdeklődését !