Demonstrátori pályázat

Pályázatot az alább megnevezett Tanszékekre / Egységekre kell benyújtani:

Alkotmányjogi Tanszék

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Statisztikai és Demográfiai Tanszék

Összehasonlító Jogi Intézet


A demonstrátort - a tanszékvezető illetve intézetvezető javaslata alapján - a Kar Dékánja bízza meg.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes Tanszékre / Egységre): 2016. január 29. (péntek)


Bővebb tájékoztatás.


Pályázati űrlap.