Eljárásjogi reformok

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 számú: A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében című pályázat zárásaként konferenciát szervezett 2015. november 12-án a TIK-ben.

A konferenciát Prof. Dr. Trócsányi László Igazságügyi Miniszter nyitotta meg előadásával, amelyben kitért a büntető, a polgári és a közigazgatási eljárásjogi kódexek kodifikációjára. A plenáris előadásokat Prof. Dr. Prugberger Tamás zárta a Reformelgondolások a munkaügyi, a közszolgálati és társadalombiztosítási jogviszonyból eredő jogviták bírósági elbírálásának szervezeti és eljárásjogi szabályozásánál című prezentációjával.


A konferencián valamennyi jogi kar képviseltette magát és az előadók szekciókban (jogtörténet, magánjog, büntetőjog, nemzetközi jog) ismertették kutatási eredményeiket az eljárásjogi reformtörekvések alakulása kapcsán.

 IMG_465958


A konferencia programja letölthető innen.