Mestertanár Aranyéremben részesült Dr. Szomora Zsolt

Dr. Szomora Zsoltot, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék habilitált egyetemi docensét Mestertanár Aranyéremmel tüntették ki 2015. november 19-én, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát lezáró ünnepi ülésen, a Magyar Tudományos Akadémián.

E kitüntetésben az az oktató részesülhet, aki számos eredményes diákköri munka témavezetője volt, a hallgatókat érintő tudományszervező, tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő.

  Szomora_Zsolt-kituntetes

Szomora Zsolt 2004 és 2010 között volt a kari Tudományos Diákköri Tanács titkára, három OTDK-n szervezte Karunk részvételét. Szerkesztésében jelent meg a Kar „Tudományos Diákköri Szemle 2006” c. kiadványa, amely a 2005. évi OTDK-n díjazott kari dolgozatokat teszi közzé. Diákköri témavezetése mellett 2005 és 2015 között tizenegy hallgató ért el helyezést a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián, közülük heten első díjat nyertek. Ez az eredményesség a Kar történetében is egyedülálló.