Szegedi joghallgató nyerte az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatát

Az Országos Bírósági Hivatal Gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2015-ben is tudományos pályázatot hirdetett, melynek keretében polgári jogi, büntetőjogi, munka-és közigazgatási jogi-, valamint bírósági általános igazgatási szekciókban meghirdetett témakörökben lehetett tudományos pályázatot benyújtani.

Az előző év gyakorlatához hasonlóan, a pályázat 2015-ben is külön joghallgatói- és bírósági tagozaton került meghirdetésre, melyen részt vehetett a bírósági szervezet minden tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő jogász osztatlan mesterképzésben résztvevő egyetemi hallgató.

A 2015-ben meghirdetett tudományos pályázatra 59 színvonalas pályamunka érkezett, melyeket az adott terület kiemelkedő szakemberei értékeltek, szekciónként szervezett Bíráló Bizottságok keretében. A Bíráló Bizottságokban olyan neves szakemberek foglaltak helyet, mint például a Kúria Polgári Kollégium vezetője, Dr. Wellmann György, s több kiváló táblabíró, törvényszéki-és járásbíró is részt vett az értékelésben. A bírálati időszak leteltét követően a pályázat nyertesei a 2015. december 11-12-én tartott Consilium Peritorum keretében vehették át a díjaikat.

kep_0123

A Dr. Wellmann György által vezetett Polgári Jogi Bíráló Bizottság döntése alapján 2015-ben a Polgári Jogi szekció joghallgatói tagozatában Paja Gábornak, a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar joghallgatójának ítélte oda az I. helyezést „A devizahitelesek megsegítésére tett jogalkotói intézkedések. ” című pályamunkájáért.

kep_0124
Paja Gábor az emléklappal

A győztes tanulmány a deviza-alapú kölcsönszerződésekben felmerülő egyes jogi hiányosságokra hozott jogalkotói intézkedéseket mutatta be, szisztematikusan tárgyalva, kettős kronológiai rendszerben. Tanulmányában kiemelten a 2014-ben született négy devizatörvényt elemezte, s munkájához a bírói gyakorlat olykor széttartónak tűnő elemeit is felhasználta.

kep_0121

A kiváló helyezés egyben további szakmai együttműködést is eredményez, hiszen karunk hallgatója előadói meghívást kapott a 2016 februárjában megrendezésre kerülő Mailáth György Tudományos Konferenciára, és az Országos Bírósági Hivatal Elnök Asszonya, Dr. Handó Tünde kéthetes szakmai gyakorlatot is felajánlott az első helyezetteknek, melyek nagyszerű lehetőségeket teremtenek a szakmai fejlődésre.

A nyertes pályamunka témavezetője Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára Dékánhelyettes Asszony volt, akinek témavezetésével Paja Gábor a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően tovább folytatta sikeres szereplését.


Az OBH honlapján megjelent cikk a pályázat nyerteseiről: http://birosag.hu/media/aktualis/elismeres-mailath-gyorgy-tudomanyos-palyazat-nyerteseinek-0