kinevezes_rektor_kiemelt_nagy1

Megbízásokat, kinevezéseket, kitüntetéseket adtak át a szegedi egyetemen

Átadó ünnepségnek nevezik a Szegedi Tudományegyetemen azt a különleges alkalmat, amikor vezetői megbízásokat és kinevezéseket, kitüntetéseket nyújt át a Szegedi Tudományegyetem rektora az arra érdemeseknek.

– Az egyetem jövőjét mutatja a mai ünnepség: itt azokat köszöntjük, akik pályázat eredményeként, megbízással vagy kinevezéssel nyertek el vezetői tisztet, ezzel karrierjükben továbbléptek, miközben őrzik és továbbviszik a Szegedi Tudományegyetem legjobb hagyományait – fogalmazott Szabó Gábor akadémikus. Az SZTE rektora köszöntötte mindazokat, akik részt vettek a 2015. július 9-én a szegedi egyetem központi épülete dísztermében tartott átadó ünnepségen.


Régi-új tanszékvezetők


Tanszékvezetői megbízást kapott 2015. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Karra, Dr. Tóth Judit egyetemi docens, a tanszék jelenlegi vezetője az Alkotmányjogi Tanszékre, Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékre. Elfoglaltsága miatt Dr. Paczolay Péter egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője a Politológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását más időpontban veszi át.


Egyetemi docens kinevezést kapott 2015. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Antal Tamás adjunktus, az Európai Jogtörténeti Tanszékre. Adjunktus Úr egyúttal habilitációs oklevelét is átveszi.


Habilitálás után


Ebben a tanévben sikeresen habilitáltak Karunkon, Karunk oktatói közül: Dr. Fantoly Zsanett, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi docense, Dr. Juhász Zsuzsanna, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi docense, Dr. Nagy Csongor István, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi docense, Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin, a Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék egyetemi docense, Dr. Soós Edit, a Politológiai Tanszék egyetemi docense és Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi docense.

Kituntetesek_2015_julius_01 

A Szegedi Tudományegyetem Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.


Professor Emeritus oklevelét vette át: Dr. Bodnár László, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Zakar Andrásnak, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nyugalmazott főiskolai tanárának, a Kar óraadó oktatójának.

Kituntetesek_2015_julius_02 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért Mesteroktató kitüntető címet adományozott óraadó oktatóinak: Dr. Balogh Ádámnak, a Deák Ferenc Gimnázium magyar-történelem szakos tanárának és Miletics Péternek, a Magyar Honvédség Geo-információs Szolgálat Katonaföldrajzi és Szakkiképzési Osztály főelőadójának, az Állam- és Jogtudományi Karon. A kitüntetettek oklevelüket elfoglaltságuk miatt későbbi időpontban veszik át.


Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültek: az Állam és Jogtudományi Karon Dr. Mezei Péter egyetemi docens, a magas színvonalú egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.


Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Pedagógus Nap alkalmából Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klárának, az Állam- és Jogtudományi Kar oktatási dékánhelyettesének, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi docensének a magas színvonalú egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai és közéleti munkájának elismeréséül.

Kituntetesek_2015_julius_03 

Végezetül Szabó Gábor rektor azokat az emberi erőforrások minisztere által adományozott kitüntetéseket adta át, amelyeket a kitüntetettek akadályoztatásuk miatt az országos szervezésű átadó ünnepségen nem tudtak átvenni.


Szent-Györgyi Albert-díjban részesült a felsőoktatás területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkája elismeréseként Dr. Blutman László, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára iskolateremtő oktatói munkája, kiemelkedő oktatási valamint magas szintű tudományos tevékenysége elismeréseként.


Balog Zoltán miniszter úr Apáczai Csere János-díjat adományozott Dr. Bobvos Pálnak, az Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének, kiemelkedő oktatói, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos tevékenysége elismeréseként.


Az SZTE átadó ünnepsége a Himnusz hangjaival kezdődött és a Szózattal zárult.


SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Herner Donát

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb