IMG_2999

Tudományos konferencia az MTA Székházában

Prof. Dr. Jakab Éva, az SZTE Római Jogi Tanszékének vezetője, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottsága (REMA) elnöki tisztét is betölti. Az Albizottságban nemes hagyománnyá vált, hogy minden év májusában, az MTA közgyűlés havában, tudományos konferenciát rendeznek a budapesti Székházban. Az idei konferenciát a hazai római jogi oktatás két legendás képviselője, Pólay Elemér és Brósz Róbert emlékének szentelték, születésük 100 éves jubileumát ünnepelve. A rendezvény 2015. május 29-én (pénteken) zajlott a Magyar Tudományos Akadémia székházának (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) Felolvasótermében


"ANTECESSORES IURIS ROMANI.

BRÓSZ RÓBERT ÉS PÓLAY ELEMÉR EMLÉKEZETE"


címmel. Az ülést HARMATHY ATTILA professor emeritus, az MTA rendes tagja nyitotta meg, aki a levezető elnök feladatait is ellátta. Az első szekcióban előadást tartott FÖLDI ANDRÁS (tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora) Emlékezés Brósz Róbertre, az ex asse jogtudósra és jogtanárra címmel; JAKAB ÉVA (tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora) Pólay Elemér hagyatéka címen; SZABÓ BÉLA (tanszékvezető egyetemi tanár) A Debreceni Tudományegyetem jogi karának szerepe Brósz Róbert és Pólay Elemér pályakezdésében címmel valamint KISFALUDI ANDRÁS (rektorhelyettes, egyetemi tanár) Az eladói tájékoztatás és a hibás teljesítés témából. A rendezvény második részében az alábbi előadások hangzottak el: PÓKECZ KOVÁCS ATTILA (tanszékvezető egyetemi docens): Az iniuria tényállások szerepe Pólay Elemér életművében; JUSZTINGER JÁNOS (adjunktus): Az antik római superficies jogintézményének jelentősége Brósz Róbert kutatásainak tükrében; POZSONYI NORBERT (adjunktus): A peculium megjelenése és technikus értelmezése a nem jogászi forrásokban és SIKLÓSI IVÁN (adjunktus) Pólay Elemér és a pandektisztika.


page