Fejlec_szab_MTA

A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNYTÓL AZ ALAPTÖRVÉNYIG

címmel tudományos ülést szervez a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága

A konferencia helye és ideje:  SZAB Székház, Díszterem (Szeged, Somogyi utca 7.) 2015. november 26.


A rendezvény megfelelő előkészítése érdekében tisztelettel kérjük, hogy részvételi szándékukról visszajelzéseiket 2015. november 20. (péntek) 14.00 óráig szíveskedjenek megküldeni az ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu címre.

Program


10:00

Köszöntők:

Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus rektor

Prof. Dr. Hajdú József dékán

 

Elnök: Balogh Elemér

10:15 – 10:45

Trócsányi László: Az Alaptörvény első öt esztendeje

10:45 – 11:00

Kiss Barnabás: Az alapjogok katalógusa az Alaptörvényben

11:00 – 11:15

Pokol Béla: Az alkotmányszöveg és az értelmező precedens az alkotmánybíráskodásban

11:15 – 11:45

Kávészünet

 

Elnök: Karsai Krisztina

11:45 – 12:00

Schiffner Imola: A nemzetközi jog lenyomata az Alaptörvényben

12:00 – 12:15

Löffler Tibor: Kontralegitimitás. Az Alaptörvény legitimitása a delegitimáló támadások tükrében

12:15 – 12:30

Badó Attila: Összehasonlító módszer és alkotmányozás

12:30 – 13:30

Ebéd (SZAB)

 

Elnök: Homoki-Nagy Mária

13:30 – 13:45

Vízkelety Edit: Az Alaptörvény és a magánjogi felelős cselekvés

13:45 – 14:00

Gál Andor: A jogos védelem ratio legise alkotmány konform értelmezésben

14:00 – 14:15

Hajdú József: A munka világa és az Alaptörvény

14:15 – 14:30

Józsa Zoltán: Az önkormányzati rendszer változásai az európai trendek tükrében

14:30 – 15:00

Kávészünet

 

Elnök: Badó Attila

15:00 – 15:15

Jani Péter: A mező- és erdőgazdasági földforgalom alapjogi vetülete

15:15 – 15:30

Szondi Ildikó: Demográfiai helyzetünk hatása az oktatásügyre

15:30 – 15:45

Tóth Benedek: Magyarország külgazdasági jogi eszközrendszerének alapvonalai az Alaptörvény szemszögéből – gazdasági közrend

15:45 – 16:00

Homoki-Nagy Mária: A szabadságjogok megjelenése a magyar történeti alkotmányban

16:00 – 16:15

Balogh Elemér: Alkotmányunk történetisége


Meghívó letöltése.