Modulválasztás

A JNASZ/08 képzési terv – ajánlott tanterve – szerint haladó, tanulmányaik 7. félévében tartó hallgatók a 2015/2016. tanév őszi félévében szakosodhatnak.

TISZTELT JOGÁSZ SZAK NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK!

 

A modulválasztásról a következő tájékoztatást nyújtjuk Önöknek:


A tanulmányokat - a képzési tervben meghatározott feltételek teljesítése esetén - négy modulban lehet folytatni a 8-9. félévekben.

 

A négy modul:


  • Általános jogász
  • Bűnügyi tudományok
  • Gazdasági jogi
  • Nemzetközi jog/Idegen nyelv

 

A modul/szakirány választás az ETR nyitó oldalán is közzétett módon és időbeosztással történik.

A jelentkezés az ETR-be belépve, a „Szakosodás” menüpontra kattintva lehetséges.

A modulválasztásra vonatkozó határidők:

 

Jelentkezés: 2015. november 2-8.

 

Bírálat: 2015. november 9-13.

 

Jogorvoslat: 2015. november 16-18.

 

Modulok kiosztása ETR-ben: 2015. november 20.

 

Az a hallgató, aki - bizonyíthatóan rajta kívül álló ok miatt – elmulasztja az ETR-ben a modulválasztást, „Kérelem tanulmányi ügyben” nyomtatvány Tanulmányi Osztályon történő benyújtásával 2015. november 9-10-én még választhat modult.

 

 

A modulválasztással kapcsolatos hallgatói fórum:

2015. október 20. 15.00 óra Kari Társalgó


(Részletes tájékoztatás, kérdések-válaszok, problémák felvetése)

 

 

 

Tájékoztató letöltése.


Szeged, 2015. október 12.

 

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára sk.

oktatási dékánhelyettes