UNIV_toledo

Tovább erősödik a kooperáció a szegedi és a toledói jogi kar között

Egyedülálló lehetőség magyar jogászoknak

Ben Barros, a Toledoi Egyetem Jogi Karának dékánja a szegedi Összehasonlító Jogi Intézettel a jelenlegi kooperáció erősítésére törekszik. A Toldeoi Egyetem az elmúlt tíz évben fontos partner volt az amerikai jogi szakfordító képzés fejlesztésében. Barros dékán úr azzal a felajánlással élt, hogy a hallgatók a főszabály szerint három évig tartó amerikai jogászképzést (J.D program) két év alatt végezhetik el.


Ez a lehetőség csak azon végzett joghallgatók számára adott, akik az amerikai képzési programot befejezték Magyarországon. A hallgatóknak az Ohio Államban meghatározott, az ott lakók számára megszabott tandíjat kell fizetniük. Ez az egyedülálló lehetőség a hallgatók számára az amerikai kamarai vizsga (US bar exam) letételét teszi lehetővé és megkönnyíti számukra, hogy jogászként az Egyesült Államokban dolgozzanak.


Amennyiben valaki sikeresen leteszi a kamarai vizsgát, akkor az törvényes lehetőséget biztosít a hallgató számára ahhoz, hogy egy további gyakorlati évet az Egyesült Államokban töltsön, majd ezt követően munkavállalói vízumért folyamodjon. További információkért Harkai Istvánnál lehet érdeklődni a

harkai.istvan89@gmail.com E-mail címen.


oji