DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

Az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák arra legalkalmasabb nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába, a tudományos kutatómunkába, illetőleg a művészi alkotó tevékenységbe, s ez által is felkészíthetők hivatásuk színvonalasabb művelésére, az oktatói (kutatói) pályára.


Pályázatot az alább megnevezett tanszékekhez/intézetekhez kell benyújtani:Bűnügyi Tudományok Intézete

Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Összehasonlító Jogi Intézet

Üzleti Jogi IntézetA demonstrátort - a tanszékvezető illetve intézetvezető javaslata alapján – a Hallgatói Önkormányzat egyet értésével Kar Dékánja bízza meg.


Demonstrátori megbízást a legalább 4 lezárt, kivételesen 2 lezárt félévvel rendelkező hallgató kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás, tanulmányi eredménye az előző két tanulmányi félévben legalább 3,51 (súlyozott átlag) és a választott szakterületen jeles eredményt ért el (csatolandó a hallgatói törzslap a lezárt félévekről).


Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.


A demonstrátor közvetlen feladatát - a tanszéki/intézeti diákköri felelős véleményének meghallgatásával - a tanszékvezető illetve intézetvezető határozza meg.

A demonstrátor tevékenységét az illetékes tanszékvezető illetve intézetvezető minősíti a következő fokozatok figyelembevételével:

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.


A minősítést megbízási ciklusonként kell elvégezni.


A demonstrátort tevékenységéért a Kar havonként külön keretre díjazásban részesíti.

A díjazás összege és módja a későbbiekben kerül megállapításra.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes Tanszékre/Egységre):


2017. január 27. (péntek)

 

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap

Pályázati kiírásSzeged, 2016. december 8.


Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, dékán