BTi_KK

Jean Monnet professzori címet nyert Dr. Karsai Krisztina az SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára

Az Európai Unió oktatási pályázatai közül kiemelkedik az európai uniós integráció oktatásban való erősítését és fejlesztését célzó, az egyik alapítóról, Jean Monnet-ről elnevezett pályázati program, amelynek keretében Jean Monnet tanszék és professzori címet vagy kiválósági központ minősítést lehet elnyerni, illetve Jean Monnet képzési modult lehet kialakítani az Európai Bizottság támogatásával. 2016-ban Karsai Krisztina a "Legal Innovation for Citizens: Area of Freedom, Security and Justice" c. projektjével elnyerte a Jean Monnet professzori címet, aminek eredményeképpen a Bűnügyi Tudományok Intézete a projekt futamideje alatt Jean Monnet tanszékként (Jean Monnet Chair) is működik.

Monnet_Karsai_Krisztina_1
Karsai Krisztina a Bűnügyi Tudományok Intézetének tanára
"A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség - jogi innováció a polgárok érdekében" c. projekt az európai büntetőjogi integráció, az európai büntető igazságszolgáltatási rendszerek egymásba kapcsolódásának "hétköznapi" következményeivel foglalkozik, így azzal, hogy a jogrendszer (elsősorban a büntető- és szabálysértési jog) milyen kihívásokkal néz szembe az uniós integráció ezen a területen látható markáns és dinamikus jogfejlesztő hatása révén. A projekt az egyetemi oktatásba, valamint az igazságszolgáltatás és bűnüldözés szakembereivel való diskurzusba azokat a témákat - különösen biztonsági kockázatok, bűnözés elleni közös fellépés, bizonyítékok cseréje - vonja be, amelyek az innovatív, azaz a rendkívül újszerű jogi megoldások következtében a mindennapi (nemzeti) jogalkalmazásban is új gondolkodásmódot, paradigmaváltást, de minimum rugalmasságot követelnek az uniós célok elérése, és így az uniós polgárok jólétének (szabadságának, biztonságának és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének) biztosításához.


A projekt az egyetemi oktatásban új, a konkrét gyakorlati jogi kérdésekre koncentráló tananyag fejlesztésére, innovatív oktatási módszerek alkalmazására is kiterjed. Emellett célja olyan tudásanyag összeállítása és közlése, ami ebben a témakörben a nem jogász egyetemistákat, valamint - a felsőoktatás harmadik missziós tevékenységére figyelemmel - a szélesebb közönséget, a saját helyzetüket és Európa sorsát figyelemmel kísérő polgárokat is meg tudja szólítani.

A projekt 2019 nyaráig tart.


Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának első Jean Monnet tevékenysége Karsai Krisztina projektje, amely az európai versenyben 737 pályázat közül 146 másikkal nyert ebben az évben támogatást. Az Európai Bizottság 1989 óta működtetett projektje büntetőjogi témákat nagyon ritkán támogatott. Karsai Krisztina szakmai sikere azért is különösen örvendetes, mert büntetőjogi témában most először nyerte el magyar pályázó a Jean Monnet professzori címet.