ajtk1

IM jogászösztöndíjak: elkészült a rangsor!

Az SZTE ÁJTK dékáni vezetése 2016. február 17-én véglegesítette az Igazságügyi Minisztérium IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Ösztöndíj hallgatói rangsorait.

A felterjesztett hallgatók neveit egyelőre – az esetleges változások miatt – nem áll módunkban nyilvánosságra hozni. Az ösztöndíjakat ugyanis kizárólag azok a hallgatók kaphatják majd meg, akik aktív státusszal rendelkeznek a tavaszi félév során. Erre tekintettel mindenkit kérünk arra, hogy amennyiben ez indokolt, ez iránt intézkedni szíveskedjen. Ezen felül elképzelhető, hogy néhány további hallgató az Igazságügyi Minisztérium döntése értelmében IM Tanulmányi Ösztöndíj helyett a kedvezőbb IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban részesülhet. Az Igazságügyi Minisztérium által is jóváhagyott hallgatói névsorok nyilvánosságra hozatala 2016. március elején várható.