nyito3

Megbízásokat, kinevezéseket, okleveleket adták át a Szegedi Tudományegyetemen

Ünnepélyes keretek között adta át Szabó Gábor rektor 2016. július 8-án az egyetemi vezetői megbízásokat, kinevezéseket, habilitációs okleveleket, kitüntetéseket, díszokleveleket és a Magyar Felsőoktatásért Emlékplaketteket.

A Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának dísztermében adták át 2016. július 8-án a vezetői megbízásokat, kinevezéseket, habilitációs okleveleket, díszokleveleket és kitüntetéseket. Az ünnepségen részt vett a Szegedi Tudományegyetem rektora, Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, Prof. Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Nagy Katalin nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes és a karok dékánjai.

00002

A Himnusz közös eléneklését követően Szabó Gábor rektor köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: az egyetem három legfontosabb ünnepe az Egyetem Napja, a PhD avató és a mostani oklevél átadó ünnepség. – A rendezvény fontossága abban rejlik, hogy olyan kollégákat köszönthetünk, akik életművükkel hozzájárultak a Szegedi Tudományegyetem nevének öregbítéséhez. Olyan kollégákat is köszönthetünk, akik pályafutásuk során most kapnak kitüntetést, előléptetést, elismerést munkájukért, ők a jövő letéteményesei. Mellettük olyan személyeket is ünnepelünk, akik az egyetem támogatásával érdemelték ki az elismerést. Itt van most az az alkotó közösség, akik eddig, most és a jövőben is sokat tettek és tesznek az egyetemért akár belső, akár külső támogatóként – fogalmazott.

02

Hozzátette: az ünnep egyfajta leltárkészítés is az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetéről.– Van mire büszkének lenni. A szegedi egyetem nagyon sok olyan eredményt tudott felmutatni, amely jelzi, hogy a megkezdett út világos cél felé vezet. Az infrastrukturális fejlődés mellett szakmailag is nagyon fontos eredmények születtek az oktatástól kezdve a kutatáson és betegellátáson át egészen a nemzetközi ügyekig. – Önöket, mint az egyetemi élet kulcsszereplőit, kérem, hogy az eddigihez hasonló munkát végezzenek, támogassák az intézményt és vezetését, hogy minél jobbak lehessünk – zárta köszöntőjét a rektor.


Dékáni és igazgatói megbízások


2016. július 1-től dékáni, magasabb vezetői megbízást kapott az Állam- és Jogtudományi Karra Dr. Balogh Elemér, az Európai Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

00

Igazgatói megbízást kapott 2016. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetébe Dr. Trócsányi László egyetemi tanár.


Az Állam- és Jogtudományi Karra szóló megbízások


Intézetvezetői megbízást kap 2016. szeptember 1-től az Állam- és Jogtudományi Karra Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár a Bűnügyi Tudományok Intézetbe, Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára egyetemi docens az Üzleti Jogi Intézetbe és Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta egyetemi docens a Civilisztikai Tudományok Intézetbe.

01

Elfoglaltsága miatt Dr. Hajdú József egyetemi tanár a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízását, valamint Dr. Badó Attila egyetemi tanár az Összehasonlító Jogi Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

03

2016. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást vett át az ünnepségen Dr. Blutman László egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékre és Dr. Kovács Péter egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője - a Statisztikai és Demográfiai Tanszékre.

05

Sikeresen habilitáltak


Ebben a tanévben a Szegedi Tudományegyetemen sikeresen habilitált Dr. Szomora Zsolt, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi docense.

09

Egyetemünkön sikeresen habilitált, de más intézmény dolgozója Dr. Kun Attila Sándor egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékről.

10

Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címek


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Elfoglaltsága, illetve külföldi tartózkodása miatt professor emeritus oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Czúcz Ottó, az ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára.


Címzetes egyetemi és főiskolai docensek


Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Gyengéné Dr. Nagy Márta Mária, a Szegedi Járásbíróság címzetes törvényszéki bírója, Dr. Ilia Péter, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség fellebbviteli főügyészhelyettese, Dr. Mezőlaki Erik, a Szegedi Ítélőtábla büntető ügyszakos bírója és Dr. Katona Tibor, a Szegedi Ítélőtábla ítélőtáblai bírója.

06

Címzetes főiskolai docens kitüntető címet adományozott a Szenátus az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Strihó Krisztinának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Integrált Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezetőjének.


Mestertanárok


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért Mesteroktató kitüntető címet adományozott óraadó oktatóinak. Az Állam- és Jogtudományi Karon Bodrogközyné Harmati Andreának, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Illetmény-számfejtési Iroda irodavezetőjének, Dura Mirjamnak, a Dura Stúdió Kft. ügyvezetőjének, Sápiné Dr. Török Magdolnának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály osztályvezetőjének és Dr. Maszong Attila egyéni ügyvédnek.


Rektori Elismerő Oklevélben részesült


Kiemelkedően eredményes egyetemi közéleti, szakmai munkája elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült az Állam-és Jogtudományi Karon Engi Erika ügyvivő szakértő az Állam- és Jogtudományi Karon közel 15 éven keresztül végzett, az oktatást és kutatást segítő, példaértékűen magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül.

07

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült


Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott Dr. Blutman Lászlónak, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának a magas színvonalú egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai és közéleti munkájának elismeréseként. 08

A Szegedi Tudományegyetem oklevél átadó ünnepsége a Szózat eléneklésével zárult.

SZTEinfo

Fotók: Bobkó Anna