DSCN3593_nyit

„Miscellaneous Aspects of Labour and Social Law- A Comparative Analysis”

Mannheim-Szeged Workshop

2016. 06. 23 - 2016. 06. 25.

Szeged, Magyarország

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében a magyar hallgatók és a HdBA Alkalmazott Tudományok Egyetemének német hallgatói részvételével 2016. 06. 23 - 2016. 06. 25 között került megrendezésre a hagyományos Mannheim-Szeged Workshop, Szegeden.


Miscellaneous_Aspects_of_Labour_and_Social_Law-_A_Comparative_Analysis_01
A képre kattintva GALÉRIA nyílik.


A rendezvény célja a két egyetem professzorai által kiválasztott témakörök alapján, 5 német és 5 magyar hallgató közel egy éven keresztül végzett közös kutatásán és folyamatos együttműködésével valósult meg. A felkészítő professzorok Yasemin Körtek (Mannheim) és Hajdú József (Szeged), valamint Mészáros Gabriella PhD hallgató irányításával rendszeres szakmai konzultációra került sor a résztvevők között. Az összehasonlító kutatás eredményét a résztvevő felek egy közös szeminárium keretében - angol nyelven - prezentálták. A szeminárium tandem jelleggel (egyik évben Mannheim, a következőben Szeged a házigazda), az Erasmus program részeként kerül megszervezésre.


Miscellaneous_Aspects_of_Labour_and_Social_Law-_A_Comparative_Analysis_02
A képre kattintva GALÉRIA nyílik.


A konferenciát a két szervező professzor nyitotta meg, majd bevezető előadásukban külön-külön bemutatták a német, illetve a magyar szociális ellátórendszerek aktuális problémáit. A workshop kiemelt témája a munkanélküliség volt. A hallgatók a közös kutatásaikat angol nyelven prezentálták az alábbi témakörökben: a munkaerőpiaci trendek statisztikai aspektusai, a migráció hatása a munkaerőpiacra, adatvédelem a munkanélküliek ellátása során, időskorúak szociális biztonsága és a munkaerőpiaci részvétel összefüggései, a fiatalkorú munkanélküliség és a duális képzés kérdéseit járták körül. A prezentációkat követően az elhangzottak megvitatására került sor, amire a hallgatók aktív részvétele volt a jellemző. A hallgatók aktivitását jól támogatta a témák aktualitása (pl. migráció, duális képzés, stb.) és a közösen végzett kutatások során gyűjtött információk.


A partneregyetemek közötti együttműködésre tekintettel a következő évben hasonló közös kutatómunkára kerül sor. 2017-ben Mannheim lesz a házigazdája a workshopnak.

 

Magyar hallgatók: Ladányi Lilla, Nagy István, Puskás Réka Tamara, Lukács Adrienn, Mészáros Gabriella

 

Német hallgatók: Victoria Stemmer, Karolin Lohbeck, Franziska Görtz, Dominik Richter, Johannes Seuffert

 

 

 

Szeged, 2016. június 25.

Mészáros Gabriella