Az NTP-HHTDK-15-003. sz. pályázat szakmai beszámolója

Az SZTE ÁJTK egyes TDK műhelyeinek e félévi fontosabb projektjei – a Nemzeti Tehetség Program támogatásával

 

A Nemzeti Tehetségprogram keretében 2015-ben kiírt, a Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatásával kapcsolatos pályázaton az SZTE ÁJTK tanszékei mellett működő TDK-műhelyek 691.000,- , azaz hatszázkilencvenegyezer forint támogatást nyertek el.

 

Az Alkotmányjogi tanszék TDK-műhelyében születtt „Alapjogok diákszemmel” címmel született kötet az egyes alkotmányos alapjogokról és alapkötelezettségekről tartalmaz a TDK munkájában részt vevő hallgatók tollából származó tanulmányokat az alkotmányos identitás fogalmának esetleges alapjogi tartalmáról az egyes EU-tagállamok alkotmánybírósági gyakorlata fényében, a lelkiismereti és vallásszabadságról a nemzetközi bírói gyakorlat fényében, a magánszféra védelméről a nemzetközi terrorizmus elleni harc vonatkozásában, a fogvatartottak jogairól az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján, az élethez és emberi méltósághoz való jogokról a bioetika területén, a fogyasztói alapjogok és a magyar jogszabályok nemzetközi trendeknek való megfeleléséről, valamint a közteherviselés kötelezettségének megvalósulásáról az ingatlanadóztatás tükrében, különös tekintettel az európai viszonyokra.

 

Egy tanulmányút is megvalósult a megpályázott összegből.

A Magyar Jogtörténeti Tanszék tudományos diákköre tanulmányi kirándulást szervezett 2015. áprilisában (5-8) Krakkóba, Lengyelországba a Jagelló Egyetemre, ahol lengyel-magyar jogtörténeti workshopon vettek részt, és magyar és lengyel jogtörténet szempontjából jelentős kérdésekről hallgattak, illetve tartottak előadásokat a szénbányászat valamint a mezővárosok jogi szabályozásával kapcsolatban, illetve az osztrák-magyar közigazgatási rendszer jogi aspektusairól. (A program úti- és szállásköltségeit a pályázatból elnyert támogatás biztosította.)

 

Egy francia-magyar közös Erasmus-szeminárium keretében a francia és magyar hallgatók a munkanélküliség és a munkaerőpiac aktuális kérdéseivel kapcsolatban tartottak és hallgattak előadásokat, pl. munkanélküli segély, munkanélküliekkel foglalkozó közigazgatási rendszerek, munkaerőpiaci helyzet vonatkozásában. (A program során az étkezések egy részének fedezetét a pályázatból elnyert források biztosították.)

 

A fentieken kívül az ÁJTK számos TDK-műhelye gazdagodott hazai és nemzetközi szakirodalmi bázissal, a projekt keretében megvalósított, és a további TDK-kutatás megsegítésére.