IMG_8975_nyito

Oklevélátadó Családjogi szakjogász képzésben végzettek számára

Az idén júniusban immár második alkalommal kaptak oklevelet a családjogi szakjogász szakirányú továbbképzés végzős hallgatói, akik egyúttal a „Legum Magister" vagy „Master of Laws" (rövidítve: LL. M.) cím viselésére is jogosultak. Az okleveleket Dr. Mezei Péter egyetemi docens, az Állam és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, és Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens, a képzés szakmai vezetője adták át. IMG_8887

Hegedűs Andrea köszöntő beszédében örvendetesnek nevezte, hogy a képzés egyre nagyobb népszerűségnek örvend, évről évre nő a hallgatói létszám. Mindent megtesznek azért, hogy a hallgatók, a napjainkban is folyamatosan változó családjog újabb és újabb kérdéseivel naprakészen, az alapképzés szakmai kereteit jóval meghaladó körű és mélységű ismeretek birtokába juthassanak, melynek eredményeként nagyobb biztonsággal mozognak majd a családjog területén.

IMG_8895

A családjog elméleti hátterének megismerésén túlmenően, a gyakorlati kérdések komplex bemutatása, megvitatása képezi a tananyagot, részben a hazai jogi szabályozás, másrészt az európai és nemzetközi családjog körébe tartozó számos nemzetközi egyezmény, és gyakorlati esetek részletes megtárgyalásával. IMG_8982

Mindemellett hallgatóink a kapcsolódó határtudományi ismeretekhez is hozzájuthattak. Nagy óraszámban ismerkedtek meg az alternatív konfliktuskezelési módok, így elsősorban a mediáció lehetőségével, valamint a család és családtagok pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatának jelentőségével, módszereivel, családszociológiával, hazai és európai uniós szociális jogi kérdésekkel, és a klasszikus polgári jog kapcsolódó területeivel egyaránt. IMG_8975

A tárgyi ismeretek bővítésén túlmenően, a speciális felkészítés által, egy családjoggal foglalkozó jogász számára elengedhetetlen szemléletmód átadása szintén nagyon fontos kérdés, annál is inkább, hiszen hallgatóink a jogászi hivatás, a gyakorlati jogalkalmazás számos területét reprezentálják, ezáltal tudásukat, látásmódjukat bíróként, bírósági titkárként, ügyészként, képviseletet ellátó ügyvédként, vagy a gyámügyi (anyakönyvi) igazgatás, családvédelem, családsegítés területén, illetve szociális területen jogi tevékenységet végezve is kamatoztathatják. IMG_8989

Az oklevélátadó ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.


Fotók: Erdélyi Szabolcs


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. 16:45 - 21. 12:00
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • szeptember 28.
  11:00 - 12:30
 • szeptember 28.
  17:00 - 21:00