IMG_8975_nyito

Oklevélátadó Családjogi szakjogász képzésben végzettek számára

Az idén júniusban immár második alkalommal kaptak oklevelet a családjogi szakjogász szakirányú továbbképzés végzős hallgatói, akik egyúttal a „Legum Magister" vagy „Master of Laws" (rövidítve: LL. M.) cím viselésére is jogosultak. Az okleveleket Dr. Mezei Péter egyetemi docens, az Állam és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, és Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens, a képzés szakmai vezetője adták át. IMG_8887

Hegedűs Andrea köszöntő beszédében örvendetesnek nevezte, hogy a képzés egyre nagyobb népszerűségnek örvend, évről évre nő a hallgatói létszám. Mindent megtesznek azért, hogy a hallgatók, a napjainkban is folyamatosan változó családjog újabb és újabb kérdéseivel naprakészen, az alapképzés szakmai kereteit jóval meghaladó körű és mélységű ismeretek birtokába juthassanak, melynek eredményeként nagyobb biztonsággal mozognak majd a családjog területén.

IMG_8895

A családjog elméleti hátterének megismerésén túlmenően, a gyakorlati kérdések komplex bemutatása, megvitatása képezi a tananyagot, részben a hazai jogi szabályozás, másrészt az európai és nemzetközi családjog körébe tartozó számos nemzetközi egyezmény, és gyakorlati esetek részletes megtárgyalásával. IMG_8982

Mindemellett hallgatóink a kapcsolódó határtudományi ismeretekhez is hozzájuthattak. Nagy óraszámban ismerkedtek meg az alternatív konfliktuskezelési módok, így elsősorban a mediáció lehetőségével, valamint a család és családtagok pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatának jelentőségével, módszereivel, családszociológiával, hazai és európai uniós szociális jogi kérdésekkel, és a klasszikus polgári jog kapcsolódó területeivel egyaránt. IMG_8975

A tárgyi ismeretek bővítésén túlmenően, a speciális felkészítés által, egy családjoggal foglalkozó jogász számára elengedhetetlen szemléletmód átadása szintén nagyon fontos kérdés, annál is inkább, hiszen hallgatóink a jogászi hivatás, a gyakorlati jogalkalmazás számos területét reprezentálják, ezáltal tudásukat, látásmódjukat bíróként, bírósági titkárként, ügyészként, képviseletet ellátó ügyvédként, vagy a gyámügyi (anyakönyvi) igazgatás, családvédelem, családsegítés területén, illetve szociális területen jogi tevékenységet végezve is kamatoztathatják. IMG_8989

Az oklevélátadó ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.


Fotók: Erdélyi Szabolcs