IMG_00000_ny

Vida Mihály ünnepi köszöntése

A Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Vida Mihály címzetes egyetemi docens 80. születésnapja tiszteletére június 28-án ünnepi ülést tartott.

Az ülést a tanszék vezetője, Prof. Dr. Karsai Krisztina nyitotta meg, ezt követően Karunk dékánja, Prof. Dr. Hajdú József köszöntötte a jubilánst és méltatta szakmai életpályáját.


Vida_80_01
A 80 éves Vida Mihályt köszöntötték - GALÉRIA.


A Tanszék korábbi vezetője, Prof. Dr. Nagy Ferenc ismertette Vida Tanár Úr életútját, az egyetemi oktatói pályára kerülésének körülményeit. Professzor Úr kiemelte, hogy az ünnepelt páratlan szakmai kvalitásainak és a megbecsültségének elismerése a tiszteletére összeállított második tanulmánykötet megjelenése. Ezt követően Professzor Úr a bűnösségről mint bűncselekmény-fogalmi elemről tartott előadást, amelyben érintette az ebben a körben megjelenő legújabb hazai és külföldi teóriákat is. Témaválasztásának apropóját az adhatta, hogy a jubiláns a bűnösség témaköréből írta szakdolgozatát, amelyet a Tanszék országosan elismert dogmatikusánál, Tokaji Gézánál védett meg.


Vida_80_02
A 80 éves Vida Mihályt köszöntötték - GALÉRIA.
 

Tanár Úr ügyészségi pályafutásáról korábbi tanítványa, Ilia Péter, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség főügyész-helyettese szólt elismerően. Ilia Péter kiemelte, hogy Vida Mihályt szakmai hozzáértése, utolérhetetlen tárgyi tudása és segítőkészsége kiemelte kortársai közül.


Vida_80_03
A 80 éves Vida Mihályt köszöntötték - GALÉRIA.


Az ünnepi ülés zárásaként a Tanár Úr 80. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kötetet (Ad valorem. Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára.) a szerkesztők, Gál Andor és Karsai Krisztina adták át.

IMG_9385

Fotók: Erdélyi Szabolcs