DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

Az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák arra legalkalmasabb nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába, a tudományos kutatómunkába, illetőleg a művészi alkotó tevékenységbe, s ez által is felkészíthetők hivatásuk színvonalasabb művelésére, az oktatói (kutatói) pályára.

A pályázatot az illetékes tanszékhez illetve intézethez kell benyújtani!

 

A demonstrátort - a tanszékvezető illetve intézetvezető javaslata alapján - a Kar Dékánja bízza meg.


Demonstrátori megbízást a legalább 4 lezárt, kivételesen 2 lezárt félévvel rendelkező hallgató kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás, tanulmányi eredménye az előző két tanulmányi félévben legalább 3,51 (súlyozott átlag) és a választott szakterületen jeles eredményt ért el (csatolandó a hallgatói törzslap a lezárt félévekről).


Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.


A demonstrátor közvetlen feladatát - a tanszéki diákköri felelős véleményének meghallgatásával - a tanszékvezető illetve intézetvezető határozza meg.

A demonstrátor tevékenységét az illetékes tanszékvezető illetve intézetvezető minősíti a következő fokozatok figyelembevételével:

 

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.


A minősítést megbízási ciklusonként kell elvégezni, és az elektronikus leckekönyvbe bevezetni.


A demonstrátort tevékenységéért a Kar havonként külön keretre díjazásban részesíti.

A díjazás összege és módja a későbbiekben kerül megállapításra.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes Tanszékre):

 

2016. augusztus 24. (szerda)Letölthető dokumentumok:

Demonstrátori pályázat

Pályázati űrlapSzeged, 2016. június 6.


Prof. Dr. Hajdú József
dékán

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.