PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Jogász Egylet (MJE) pályázatot ír ki jogászi egyetemi végzettséggel rendelkező pályakezdő jogászok részére a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás fejlesztését szolgáló tanulmányok alkotására. A pályázaton azok vehetnek részt, akik a pályázat beadási határidejéig még nem töltötték be 35. életévüket.

A pályaművek

a) alkotmányjog és a közigazgatási jog,

b) a polgári anyagi és eljárási jog,

c) a büntető anyagi és eljárási jog

köréből íródjanak. A kifejezetten jogelméleti, jogtörténeti, tisztán a külföldi jogokról szóló, illetve alapvetően összehasonlító jogi munkák a pályázatban nem vehetnek részt – az ilyen pályamunkákat az MJE Titkársága a pályázónak visszaküldi.

Az egyes pályamunkák minimális terjedelme 1 ív (40.000 karakter), maximális terjedelme 2 ív (80.000 karakter). A pályázaton nem vehetnek részt azok a tanulmányok, amelyek már nyilvános publikálásra kerültek, vagy nyilvános publikálásuk már folyamatban van, továbbá amelyeket más pályázatokra már benyújtottak.

Az egyes pályaműveket jeligével ellátva 2016. szeptember 30.-ig két példányban kinyomtatva, valamint egy példányban elektronikus formában kell benyújtani az MJE Titkárságán (1054 Budapest, Szemere u.8., e-mail cím: mje@jogaszegylet.hu). A pályázók mellékletként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyes adataikat (név, születési dátum, lakcím, foglalkozás). Csak a díjnyertes pályázatoknál kerülnek a borítékok felbontásra. A nem nyertes pályázatoknál a borítékot a pályázó kérésére a Titkárság visszaadja. Egy pályamunkának több szerzője is lehet.

A pályaműveket az MJE vezetősége bírálja el a pályázatot értékelő szakbírálók véleménye alapján. A szakbírálókat az MJE vezetősége jelöli ki. A pályázatok elbírálásának véghatárideje 2016. november 15.

A pályamunkák közül mind a hat témakörben egy első, egy második és egy harmadik díj kerül kiosztásra. A témakörök:

a) alkotmányjog,

b) közigazgatási jog,

c) polgári jog,

d) polgári eljárási jog,

e) büntetőjog,

f) büntető eljárási jog.

Az első díj összege 500.000.- Ft., a második díj összege 200.000.- Ft., a harmadik díj összege 100.000.- Ft. Az MJE fenntartja a jogot, hogy egyes díjakat ne adjon ki, illetve hogy az egyes díjkategóriák között átcsoportosításokat eszközöljön.

A pályadíjak ünnepélyes átadására 2016 decemberében kerül sor. A szélesebb érdeklődésre számító tanulmányokat az MJE folyóirataiban, elsősorban a Magyar Jogban megjelenteti. Az MJE által publikálni nem kívánt, illetve nem díjazott pályaművekkel a pályázó szerző szabadon rendelkezhet.

 

Budapest, 2016. május

 

a Magyar Jogász Egylet

Elnöksége

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.