SZAB-Horvath_Barna

Emlékkonferencia Horváth Barna születésének 120. évfordulójára

Időpontja: 2016. december 1-2.

Helyszín: SZAB székház díszterme (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)

 

Program

2016. december 1.


 

levezető elnök: Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár (SZTE ÁJTK)

1000 Köszöntők

Balogh Elemér egyetemi tanár, dékán (SZTE ÁJTK)

Trócsányi László egyetemi tanár (SZTE ÁJTK)


1010 - 1040
Szigeti Péter egyetemi tanár (SZE DF ÁJK): MÓDSZERDUALIZMUS–MONIZMUS: A JOGÁSZI GONDOLKODÁSMÓD ÉS A LÉTELMÉLET VISZONYÁRÓL HORVÁTH BARNA DIALEKTIKUS NEOKANTIANIZMUSA KAPCSÁN


1040 - 1110
Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (ELTE ÁJK): A SZINOPTIKUS ELMÉLET KELETKEZÉSE: EREDET, KEZDET, ALKALMAZÁSOK


1110 - 1140
Varga Csaba professor emeritus (PPKE JÁK): HORVÁTH BARNA, A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI JOGTUDÓS


1140 - 1210
Szabadfalvi József egyetemi tanár (DE ÁJK): „SZÁMŰZETÉSBEN” ? ˗ HORVÁTH BARNA KOLOZSVÁRI ÉVEI

 

1210 – 1230
Hozzászólások, kérdések

 
1300 az ebédszünetben Horváth Barna emléktáblájának avatása
Helyszín: a Béke u. 5/A. sz alatti korábbi lakóháza
Avatóbeszédet mond: Trócsányi László egyetemi tanár (SZTE ÁJTK)

 

levezető elnök: Varga Norbert egyetemi docens (SZTE ÁJTK)

 

1400 - 1420
Nagy Zsolt egyetemi docens (SZTE ÁJTK): HORVÁTH BARNA MUNKÁSSÁGA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZOCIOLÓGIÁRA


1420 - 1440
Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár (SZTE ÁJTK): A MAGÁNJOGI SZERZŐDÉSI RENDSZER ÉS A JÓ ERKÖLCS FOGALMA. TŰNŐDÉSEK HORVÁTH BARNA: AZ ERKÖLCSI NORMA TERMÉSZETE C. MUNKÁJA ALAPJÁN


1440 - 1500
Takács Albert egyetemi docens (SZTE ÁJTK): AZ ÁLLAM ÉS AZ ALKOTMÁNY SZEREPE HORVÁTH BARNA MUNKÁSSÁGÁBAN


1500 - 1520
Zsidai Ágnes egyetemi docens (ELTE ÁJK): "MIT KELL, VAGY LEHET TENNEM VAGY VÁRNOM?" HORVÁTH BARNA ALANYI JOGHELYZETTANA


1520 – 1530 hozzászólások, kérdések
1530 - 1600 Kávészünet

levezető elnök: Nagy Zsolt egyetemi docens (SZTE ÁJTK)

 

1600 - 1620
Szabó Miklós egyetemi tanár (ME ÁJK): DRÁMA ÉS RÍTUS A JOGBAN


1620 - 1640
Forró Enikő adjunktus (Partiumi Keresztény Egyetem): A NYILVÁNOSSÁG SZEREPE HORVÁTH BARNA DEMOKRÁCIAELMÉLETÉBEN

 
1640 - 1700
Egresi Katalin egyetemi docens (SZE DF ÁJK): NON-KONFORM JOGTUDOMÁNYI ÉRTELMISÉGI PÁLYÁK ÉS BOTRÁNYOK A SZÁZADFORDULÓN ÉS A XX. SZÁZAD ELEJÉN

 

1700 - 1720
Boleratzky Loránd (nyugalmazott ügyvéd, egyetemi magántanár): HORVÁTH BARNA: A JOGBÖLCSELET POLIHISZTOR KÉPVISELŐJE.


Program

2016. december 2.


09:00

levezető elnök: Szabadfalvi József egyetemi tanár (DE ÁJK)


900 - 920
Pődör Lea PhD-hallgató (SZE DF ÁJK): AZ ANGOLSZÁSZ JOGI KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI HORVÁTH BARNA MŰVEIBEN

920 - 940
Szmodis Jenő egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK, NKE ÁKK): HORVÁTH BARNA LOCKE-ÉRTELMEZÉSE NAPJAINK KONTEXTUSÁBAN

940 - 1000
Pongrácz Alex egyetemi tanársegéd (SZE DF ÁJK): A SZUVERENITÁS FOGALMA HORVÁTH BARNA ANGOL JOGELMÉLETÉBEN


1000 – 1020 hozzászólások, kérdések

1020 – 1040 kávészünet


levezető elnök: Szabó Miklós egyetemi tanár (ME ÁJK)

 
1040 - 1100
Nagy Endre professor emeritus (SOTE): PERJOG ÉS SZINOPSZIS. HORVÁTH BARNA ÉLETVITELE ÉS ELMÉLETE

1100 - 1120
Révész Béla egyetemi docens (SZTE ÁJTK): KETTEN A „SZEGEDI ISKOLÁBÓL”: HORVÁTH BARNA ÉS SZABÓ JÓZSEF KAPCSOLATA

1120 - 1140
DIAVETÍTÉS & KÖNYVBEMUTATÓ
DOKUMENTUMOK SOMLÓ BÓDOG ÉLETÉBŐL. Diavetítés. A dokumentumokat kommentálja: Takács Péter egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)


1140 – 1200 hozzászólások, kérdések

SOMLÓ BÓDOG: ÁLLAMBÖLCSELETI TÖREDÉK. Szerk.: Takács Péter. A kötetet bemutatja és értékeli: Ződi Zsolt tudományos munkatárs (MTA TK JTI)

1200 – 1220 hozzászólások, kérdések

Zárszót mond: Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizottságának elnöke