MINTA-PARLAMENT

Mint-a-Parlament

Az Országgyűlés törvényhozó munkáját modellező rendezvény, felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára


- Tájékoztató a rendezvényről –A program rövid leírása:

A program célja, hogy a hallgatók testközelből ismerhessék meg a törvényhozó munkát, a törvényhozás menetét, és az országgyűlési képviselők munkáját. A hallgatók a program során kiegészíthetik elméleti ismereteiket és kipróbálhatják magukat a képviselők szerepében. A rendezvény két napos programsorozat: egy vitanapból és egy ülésnapból áll.
A Mint-a-Parlamenten a résztvevő csoportok (6 csoport) először egy vitanapon vesznek részt, ahol az Országgyűlés munkájába kapnak mélyebb betekintést. A vitanapra kitalálják, és bemutatják az egyes frakciók a saját frakció-profiljukat, majd pedig sor kerül az általuk írt törvényjavaslat bemutatására. A vitanap végén a frakciók közösen szavaznak arról, hogy a benyújtott hat közül melyik törvényjavaslat kerüljön tárgyalásra az ülésnapon. A vitanapot követő ülésnapra a frakcióknak lehetőségük van a tárgyalt törvényjavaslathoz módosító javaslatokat írni. Az ülésnapon bizottságokban, a törvényalkotási bizottság ülésén illetve plenáris ülésen vitáznak. A program végén szavazásra kerül sor, ahol a törvényjavaslat elfogadásra vagy elutasításra kerül.
A „játék” kimenetelét az befolyásolja, hogy az egyes frakciók hogyan tudják megnyerni a más véleményen lévőket maguknak. A meggyőzésre azért lesz szükség, mert minden frakció egyenlő létszámban képviselteti majd magát. A program végén a résztvevő csoportok sajtótájékoztatót tartanak, és véleményt nyilvánítanak a meghozott új törvény kapcsán.
Helyszín: Országház (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.)
Időpont: A vitanapra előre láthatólag 2016. október 26-án (szerdán), az ülésnapra 2016. november 25-én (pénteken) kerül sor. Felhívjuk figyelmüket, hogy az időpontok a parlamenti ülések és programok függvényében változhatnak.

Résztvevők:

A programon hat hallgatói csoport vesz részt egyidejűleg. A csoportok létszáma maximum 20 fő lehet. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben ennél kevesebb hallgatóval érkeznek, akkor az a szavazáson hátrányt jelenthet a többi csoporthoz
Budapest, 2016. szeptember 29. 2
képest a szavazáson érdekérvényesítés szempontjából. A csoporttagokat javasoljuk úgy összeválogatni, hogy a csoportba többféle érdeklődésű, tudású hallgató tartozzon.

Jelentkezés módja:

A programra jelentkezni a csatolt jelentkezési lap visszaküldésével lehet, legkésőbb 2016. október 17. (hétfő) 9:00-ig. A rendezvényre bármely felsőoktatási intézmény jelentkezhet az intézmény adatainak és egy – a felkészülést segítő – oktató adatainak megadásával, valamint egy tárgyalni kívánt törvényjavaslat elküldésével. A programon vegyes – több intézmény képviseletében jelentkezett – csoportok is részt vehetnek, ekkor is kérjük a felkészítésért felelős oktatót feltüntetni. A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni egy kapcsolattartó adatait és a résztvevők névsorát is. A jelentkezés során előnyt élveznek azok az egyetemek és intézmények, amelyek még nem vettek részt korábban Mint-a-Parlament ülésen, valamint válogatási szempontot képez a benyújtandó törvényjavaslatok szakmai színvonala is. A jelentkezéseket beérkezési sorrendben regisztráljuk, és az imént ismertetett szempontok szerint válogatjuk ki a résztvevőket egy szakmai stáb segítségével. 2016. október 18-án, 17 óráig az előzetesen pályázó csapatoktól válogatunk, és a résztvevők nevét közzétesszük. Amennyiben szükséges lesz (tehát több mint hat csapat jelentkezett és egyik sem élvez előnyt vagy hátrányt), úgy újabb válogatási szempontot vezetünk be.


Leadási határidők:

Jelentkezéshez: Egy-egy törvényjavaslatot dolgoznak ki a résztvevő csapatok, valamint elküldik a jelentkezési lapot, legkésőbb 2016. október 17. (hétfő) 9:00-ig.
Vitanapra: A törvényjavaslaton felül a frakciók kitalálnak egy-egy frakciónevet, valamint kialakítanak és bemutatnak egy rájuk jellemző frakció-programot, esetleg készítenek egy frakció-logót. A feladat leadási határideje: 2016. október 17. hétfő 9:00.
Ülésnapra: A hallgatók módosító javaslatokat írnak a törvényjavaslathoz, ezen felül tisztségviselőket (frakcióvezető, bizottsági elnök stb.) választanak, és felkészülnek ezekre a feladatokra. A feladatok leadási határideje: 2016. november 14. hétfő 9:00.


A felkészüléshez szükséges dokumentumokat a jelentkezés véglegesítése után küldjük meg. További kérdések esetén az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhatnak.


Letölthető dokumentumok:

Felhívás

Jelentkezési lap

Törvényjavaslat iratminta
Kerekes Margit
+36 1/441-4596
+36 30/871-3455
kozonsegszolgalat@parlament.hu

https://www.facebook.com/mintaparlament

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *