International_Week_of_Criminal_Law

II. International Week of Criminal Law

A Bűnügyi Tudományok Intézete 2016. szeptember 19-23. között rendezte meg immár második alkalommal az International Week of Criminal Law elnevezésű nemzetközi workshop-ot.

A workshop keretében 9 ország13 előadója tartott előadásokat. A meghívott előadók: Prof. Dr. Arndt Sinn – University of Osnabrück, Prof. Dr. Cristian Mihes – University of Oradea, Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo – University of Castilla-La Mancha, Prof. Dr. Gleb Bogush – Lomonosov Moscow State University, Prof. Dr. Georgios Nouskalis – Aristotle University of Thessaloniki, Prof. Dr. Jiuan-Yih Wu – University of Kaohsiung, Prof. Dr. Panebianco Giuseppina – University of Messina, Prof. Dr. Stefano Ruggeri – University of Messina, Dr. Stefan Samardzic – University of Novi Sad. A konferencia vendégeit hétfő este Prof. Dr. Balogh Elemér az SZTE ÁJTK dékánja köszöntötte, majd a konferenciát Prof. Dr. Karsai Krisztina az SZTE Oktatási rektorhelyettese, a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője nyitotta meg. A nyitó előadást – a konferencia központi témájából, a jogos védelemből – Gál Andor tanársegéd tartotta meg „Notwehr in Ungarn” címmel.


International_Week_of_Criminal_Law__02


A workshop második és harmadik napján a jogos védelem témakörében, a negyedik napján pedig szabadon választott témákból tartottak előadásokat a vendég professzorok angol és német nyelvű panelekben.


International_Week_of_Criminal_Law__03


A Bűnügyi Tudományok Intézete a konferencia kapcsán Comparative Criminal Law/Strafrechtsvergleichung címmel kreditértékű kurzust hirdetett a graduális, az erasmusos és PhD képzésben résztvevő hallgatók számára, amelyet szép számmal választottak a hallgatók. A hallgatók közös munkában – Prof. Dr. Karsai Krisztina, Prof. Dr. Gleb Bogush és Gál Andor szakmai irányítása mellett – egy olyan jogesetet oldottak meg, amely rávilágított a jogos védelem dogmatikájával, szabályozásával kapcsolatos sarokpontokra. A szeminárium rámutatott arra, hogy a jogesetnek az egyes országok szabályozása szerint történő megoldása akár eltérő megoldásra is vezethet. Az egyes kérdések vizsgálta során éles szakmai diskurzus alakult a hallgatók és az oktatók között.


International_Week_of_Criminal_Law__04


A konferencia zárónapján „Criminal Law Systems in Europe (in the world) in 20 Years” témában kerekasztal-beszélgetés megtartására került sor, amelynek moderátora Némedi Márk (Scuola Superiore Sant'Anna PhD hallgatója, Pro Sciencia díjas egykori SZTE-s joghallgató) volt, résztvevői pedig: Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo, Prof. Dr. Gleb Bogush, Prof. Dr. Karsai Krisztina, Prof. Dr. Cristian Mihes. A kerekasztal-beszélgetés képet festett arról, hogy milyen megoldásra váró problémák állnak az egyes nemzeti és nemzetközi jogalkotás és jogtudomány előtt. A globalizált világban felmerülő új kérdésekre csak a tradicionális dogmatikai rendszerek lazításával várható válasz.


International_Week_of_Criminal_Law_01