Lion

Legyél te is Oroszlán!

2017. április 2-3-án Szegeden járt a Pennsylvania State University Dickinson Law School dékánhelyettese, Stephen Barnes. Az SZTE ÁJTK dékáni vezetésével folytatott tárgyalások eredményeként a felek az intézmények közötti széleskörű együttműködésről állapodtak meg.

 

Dickinson_Law_School


Ennek részeként a 2017/2018-as tanév őszi félévétől minden szemeszterben két szegedi joghallgató a Penn State-en folytathat egy féléves tanulmányokat.

 

Mit kínál a Penn State?

A „boldog völgyben” („Happy Valley”) található, nyüzsgő egyetemi város (Carlisle) kiváló jogi karának a kurzusait – legalább 12 kredit értékben – térítésmentesen felveheti a két kiválasztott hallgató. A Penn State vállalja, hogy elengedi a teljes tandíjat a hallgatók részére. A megélhetés, utazás és a kapcsolódó költségek (pl. vízum) ugyanakkor a kiutazó hallgatót terhelik.

 

Mit kínál az SZTE ÁJTK?

A külföldi tanulmányok folytatásának előfeltétele a Karon fenntartott aktív hallgatói státusz és a kapcsolódó önköltség megfizetése. Ugyanakkor a Kar vállalja a mindenkor hatályos szabályok alapján a külföldön teljesített kreditek elismerését.

 

A pályázás feltételei

1. Pályázati határidő: 2017. május 14.

2. Legalább hat lezárt félév.

3. Kötelező mellékletek (kizárólag angol nyelven):

a) fényképes önéletrajz

b) motivációs levél

c) nyelvvizsga bizonyítvány(ok)

d) hallgatói törzslap.

4. Nyelvvizsga-követelmények: min. 88 pontos eredmény a TOEFL nyelvvizsgán, minimum 6.5 pontos eredmény IELTS vizsgán vagy más megfelelő nyelvtudást igazoló dokumentum. Utóbbi esetben a Penn State előírhatja, hogy a jelöltek Skype interjún vegyenek részt.

5. A kiválasztott hallgatók kötelesek a Penn State általános – ám ebből a szempontból csupán formális – jelentkezési eljárásán is részt venni.

 

A pályázatokat papír alapon Dr. Mezei Péter, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesnek címezve a Bocskai utca 10-12. szám alatti épület 47. irodájában leadva; elektronikusan a mezei@juris.u-szeged.hu címre kell eljuttatni. (Bármely további kérdésüket is erre a címre küldjék.)

 

Az SZTE ÁJTK a jelentkezőket rangsorolja, és május 15-én megküldi a Penn State részére. A befogadott hallgatókról a végső döntést a Penn State hozza meg.

 

Légy te is Oroszlán!

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.