NTP-OTDKR-16-0029-1

Szegedi sikerek a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

2017. március 29-31. között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán került megtartásra a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciója. A három napos rendezvény versenynapján (március 30., csütörtök), 32 tagozatban 286 szerző mutatta be kutatómunkájának eredményét, amelyeket hallgatói opponenciák és a háromtagú zsűri bírálatai követtek minden tagozatban.

NTP-OTDKR-16-0029-7

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karáról 37 dolgozattal 38 hallgató, továbbá 25 opponens hallgató mérette meg magát. Oktatóink közül is szép számmal vettek részt a zsűri bizottságaiban, így Dr. Farkas-Csamangó Erika adjunktus (Agrárjogi, Szövetkezeti Jogi és Környezetvédelmi Jogi Tagozatban); Dr. Kiss Barnabás, egyetemi docens (Alkotmányjog I. Tagozatban); Prof. Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár (Büntetőjog III. Tagozatban); Prof. Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár (Egyetemes Állam- és Jogtörténet Tagozatban); Prof. Dr. Görög Márta, egyetemi tanár (Fogyasztóvédelmi Jogi és Versenyjogi Tagozatban); Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára, egyetemi docens (Infokommunikációs Jogi Tagozatban); Dr. Nagy Zsolt, egyetemi docens (Jog-és Állambölcseleti Tagozatban); Dr. Rúzs Molnár Krisztina, egyetemi docens (Munkajogi és Szociális Jogi Tagozatban); Prof. Dr. Nagy Csongor István, egyetemi tanár (Nemzetközi Magánjogi Tagozatban); Dr. Pákozdi Zita, adjunktus (Polgári Eljárásjogi Tagozatban); Dr. Hegedűs Andrea, egyetemi docens (Polgári Jogi II. Tagozatban).

NTP-OTDKR-16-0029-11

Hallgatóink 5 első helyezést, 6 második helyezést, 2 harmadik helyezést, 22 különdíjat és 2 legjobb opponensi díjat hoztak el. (A helyezéseket, különdíjakat az alábbi táblázat mutatja be.) Ezzel az eredménnyel az SZTE ÁJTK a Karok közötti rangsorban a 3. legjobb helyen végzett az ELTE-, és PPKE Állam- és Jogtudományi Kara után.

 

Név/dolgozat címe/tagozati beosztás

Konzulens

Elért helyezés

Forró Tamás: Az állami közlekedési infrastruktúra-beruházásokhoz kapcsolódó csereerdősítési eljárások jogintézményi háttere (Agrárjogi, Szövetkezeti Jogi és Környezetvédelmi Jogi Tagozat)

Dr. Hegyes Péter, adjunktus

Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának Különdíja

Szecskó Enikő: Az autonómia elv szubindividuális jellegének alapjogi kihívásai (Alkotmányjogi Tagozat III.)

Dr. Tóth Judit, egyetemi docens

3. helyezés;

Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának Különdíja

Nagy Nikolett: Erőszak és szexualitás a börtön falain belül (Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat)

Dr. Juhász Zsuzsanna, habilitált egyetemi docens

Igazságügy Minisztérium Különdíja

Lichtenstein András: A terhelt emberi jogai és a büntetőeljárás egyes alapelvei (Büntető Eljárásjog Tagozat I.)

Dr. Fantoly Zsanett, habilitált egyetemi docens

2. helyezés

Szilágyi Veronika: Az információforrás védelme a büntetőeljárásban (Büntető Eljárásjog Tagozat II.)

Dr. Gácsi Anett Erzsébet, adjunktus

2. helyezés

Tóth Géza: A tettazonosság és a ne bis in idem elv, különös tekintettel a hazai és nemzetközi bíróságok gyakorlatára (Büntető Eljárásjog II. Tagozat)

Prof. Dr. Karsai Krisztina, egyetemi tanár

1. helyezés;

Kúriai Különdíj;

HVG ORAC Különdíj

Tapodi Péter Ádám: A mulasztásról (Büntetőjogi I. Tagozat)

Dr. Szomora Zsolt, habilitált egyetemi docens;

Dr. Gál Andor, adjunktus

2. helyezés

Wolters Kluwer Különdíj

Sztoján Krisztina: Bűnszövetség és bűnszervezet – minősítési és elhatárolási dilemmák a joggyakorlatban (Büntetőjogi Tagozat I.)

Dr. Szomora Zsolt, habilitált egyetemi docens

Igazságügy Minisztérium Különdíja

Pataki Bettina: A gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősítési dilemmái (Büntetőjogi Tagozat III.)

Dr. Szomora Zsolt, habilitált egyetemi docens

2. helyezés

Wolters Kluwer Különdíj

Kaskovits Melinda: Szerzői jog a digitális egységes piacon (Infokommunikációs Jogi Tagozat)

Dr. Mezei Péter, habilitált egyetemi docens

1. helyezés

HVG ORAC Különdíj 1.

HVG ORAC Különdíj 2.

Sádt Nóra – Hajdú Szabolcs: Tipikusan atipikus avagy a köz szerződése? A Public-Privite Partnership elmélete és gyakorlati megvalósulása (Közigazgatási Jogi Tagozat II.)

Dr. Siket Judit, tanársegéd

Igazságügyi Minisztérium Különdíja

Báró-Farkas Margit Chiara – Báró-Farkas Csaba László: A cigányságot érintő jogi szabályozás a 20. század második felében (Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat I.)

Prof. Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár

HVG ORAC Különdíja

Szivós Kristóf: A kőszénbányászati jog adományozásának egyes kérdései (Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat I.)

Dr. Varga Norbert, egyetemi docens

Igazságügy Minisztérium Különdíja

Krusóczki Bence: A tisztességtelen verseny a Szegedi Királyi Ítélőtábla joggyakorlatában (Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat II.)

Prof. Dr. Homoki Nagy Mária, egyetemi tanár

Dr. Varga Norbert, egyetemi docens

1. helyezés

HVG ORAC Különdíja

Németh György Attila: A vegyes házasságok jogtörténete 1832 és 1844 között, különös tekintettel Csanád vármegyére (Magyar Állam- és Jogtörténet Tagozat II.)

Prof. Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár

Igazságügy Minisztérium Különdíja

Spitzer Jenő: Az erőszak tilalma és a jogos önvédelem az Iszlám Állam elleni nemzetközi fellépés tükrében (Nemzetközi Jogi Tagozat)

Dr. Schiffner Imola, adjunktus

Dr. Hárs András, tudományos segédmunkatárs

3. helyezés

Honvédelmi Minisztérium Különdíja

Hajdu Gábor: CETA: a külföldi befektetők carte blanche-ja? (Nemzetközi Magánjogi Tagozat)

Dr. Víg Zoltán, adjunktus

1. helyezés

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda Különdíja

Szél Dániel: A posthumus jogvédelem új kérdései: Az elhunytak és a hozzátartozóik személyiségi jogi védelme a gyülekezési jog viszonyrendszerében (Polgári Jogi Tagozat I.)

Prof. Dr. Görög Márta, egyetemi tanár

1. helyezés

Wing Zrt. Különdíja

Labancz Andrea: Az innovatív gyógyszerek szabadalmának gazdaságra gyakorolt hatása (Polgári Jog Tagozat II.)

Dr. Gellén Klára, habilitált egyetemi docens

Dr. Mezei Péter, habilitált egyetemi docens

2. helyezés

Ars Boni Folyóirat Különdíja

HVG ORAC Különdíja

Árva Máté: Szerződésszerűség a digitális egységes piac perspektívájából (Polgári Jogi Tagozat III.)

Prof. Dr. Papp Tekla, egyetemi tanár

2. helyezés

HVG ORAC Különdíja

Szivós Kristóf: Specialiter autem iniuria dicitur … (Iniuria-tényállások Ulpianus edictum-kommentárában) (Római Jogi Tagozat)

Dr. Pozsonyi Norbert, adjunktus

Igazságügy Minisztérium Különdíja

 

Legjobb opponensi díjat Walsh Máté Gergely (Agrárjogi, Szövetkezeti Jogi és Környezetvédelmi Jogi Tagozat); és Nagy Nándor (Közigazgatási Jogi Tagozat II.) kaptak.

 NTP-OTDKR-16-0029-16

Minden hallgatónak és témavezetőnek gratulálunk az eredményes szerepléséért.

 

A dolgozattal résztvevő hallgatók nevezési költségeit és a részvételi díjának egy részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján kiírt „A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatására” NTP-OTDKR-16-0029 elnyert pályázati összegből (és a fenti szervek támogatásával) finanszírozta a SZTE ÁJTK.


Logok

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.