Beszámoló

Jogászi érvelés és vitakultúra

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke a 2017/2018. tanév első félévében jogászi érvelés és vitakultúra címmel fakultatív tantárgyat hirdetett a kar hallgatói számára. A fakultáció célja, hogy fejlessze a hallgatók érveléstechnikai tudását, vitakészségét, amelyek egy felkészült jogász eszköztárából nem hiányozhatnak.

IMG_2215

A tömbösített órákon a kurzusra jelentkezett hallgatók az elméleti bevezető óra után négysarkos viták és különböző szituációs gyakorlatok segítségével ismerhették meg és sajátíthatták el az érveléstechnika és vitakultúra alapjait.

IMG_2240

A fakultatív kurzus lezárásaként a Tanszék egy tanár-diák vitakört szervezett, amelynek keretén belül a hallgatók felkészülését segítő oktatókkal való egyeztetés nyomán, a fiatal jogásznemzedék betekintést nyerhetett a tudományos világ egy szegmensébe. Megismerhették, hogy miként alakul ki és zajlik a közös szakmai munka, oktató és diákja között. A záró esemény remek lehetőséget biztosított a kurzust elvégző hallgatók számára, hogy a nyilvánosság előtt ültessék át a félév során elsajátított tudásukat a gyakorlatba.

Logo

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2017-2018) című, NTP-HHTDK-17-0007 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg.”