Beszámoló

Jogászi érvelés és vitakultúra

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke a 2017/2018. tanév első félévében jogászi érvelés és vitakultúra címmel fakultatív tantárgyat hirdetett a kar hallgatói számára. A fakultáció célja, hogy fejlessze a hallgatók érveléstechnikai tudását, vitakészségét, amelyek egy felkészült jogász eszköztárából nem hiányozhatnak.

IMG_2215

A tömbösített órákon a kurzusra jelentkezett hallgatók az elméleti bevezető óra után négysarkos viták és különböző szituációs gyakorlatok segítségével ismerhették meg és sajátíthatták el az érveléstechnika és vitakultúra alapjait.

IMG_2240

A fakultatív kurzus lezárásaként a Tanszék egy tanár-diák vitakört szervezett, amelynek keretén belül a hallgatók felkészülését segítő oktatókkal való egyeztetés nyomán, a fiatal jogásznemzedék betekintést nyerhetett a tudományos világ egy szegmensébe. Megismerhették, hogy miként alakul ki és zajlik a közös szakmai munka, oktató és diákja között. A záró esemény remek lehetőséget biztosított a kurzust elvégző hallgatók számára, hogy a nyilvánosság előtt ültessék át a félév során elsajátított tudásukat a gyakorlatba.

Logo

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2017-2018) című, NTP-HHTDK-17-0007 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg.”
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • október 30.
  14:00 - 16:00
 • november 14.
  17:00 - 19:30
  A Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék szervezésében I. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Jogi Ki Mit Tud? Verseny. A Verseny fő célja a nemzetközi jogi érdeklődés felkeltése és a tanultak kötetlen környezetben való megmérettetése. A Versenyen a legjobb helyezést elérő csapatok a gyakorlaton ZH mentességet, így félév végi jegyet szerezhetnek (amennyiben a ZH mentességhez a félév során gyűjtött hiányzás a megengedett 2 alkalmon belül marad). A részletes versenykiírás letölthető az esemény oldaláról, vagy megtekinthető a tanszéki honlapon, a "Hírek" menüpontban. A verseny szervezői minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre és az azt követő kötetlen beszélgetésre! Természetesen, a versenyt csak megtekinteni kívánó nézőket is szívesen látjuk a rendezvényen!
 • november 29.
  09:30 - 10:15
 • 2019. január 10.
  09:00 - 16:00