Continental

Continental ösztöndíjfelhívás MKTB szakos hallgatók számára.

Pályázat benyújtási határideje: 2018. január 5.

A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. (Makó)

az SZTE-vel kötött Együttműködési megállapodás keretében

pályázatot hirdet

„CONTINENTAL” vállalati ösztöndíj elnyerésére

1 vagy 2 félévre, 1 fő részére

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE 40.000 Ft/hó (szemeszterenként 5 hó) vagy 170.000 Ft/félév (önköltséges hallgatónak)


Az ösztöndíj elnyerésére az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán, nappali tagozaton, MKTB alapképzésen vagy mesterképzésen, önköltséges vagy állami támogatásban részesülő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
➢ minimum két, eredményesen lezárt félév
➢ eddigi, az SZTE ÁJTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 58 kreditet teljesítettek
➢ a lezárt félévek korrigált kreditindexe legalább 3,5 az összes lezárt félévek átlagát tekintve
➢ tárgyalóképes (minimum erős középfokú) angol nyelvtudás
A következő szemeszterben végzős hallgatók 1 félévre, mások 2 félévre nyújthatják be a pályázatukat.
Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.


A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
➢ korábban elnyert ösztöndíjak
➢ tudományos publikációk, konferenciákon, versenyeken való részvétel
➢ középfokú szakmai vagy felsőfokú angol nyelvvizsga
➢ kiemelkedő sport-, művészeti vagy közéleti tevékenység
➢ hallgatói szervezetek életében való közreműködés


A beérkezett pályázatok elbírálására az SZTE ÁJTK és a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. képviselőiből álló bizottsági ülésen kerül sor. A bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat elbírálásának eredményéről az SZTE ÁJTK elektronikus úton értesíti a pályázókat.
A nyertes pályázókkal a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. tanulmányi ösztöndíj szerződést köt, amely tartalmazza, hogy a vállalat a hallgatónak végzés után a végzettségnek megfelelő munkalehetőséget biztosíthat, valamint a hallgató vállalja, hogy állásajánlat esetén munkaviszonyt létesít a társasággal.


A CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. lehetőséget biztosít a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére makói telephelyén.


A nyertes hallgatók első támogatott szemeszterének tanulmányi eredményét, a hallgató tanulmányi kötelezettségének teljesítését az első támogatott szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napját követő 10 munkanapon belül az SZTE ÁJTK és a CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE HUNGÁRIA KFT. képviselőiből álló bizottság értékeli.


A nyertes hallgatók további támogatása megszűnik, amennyiben:
- a pályázó első pályázati félévi korrigált kreditindexe nem éri el a 3,5-öt,
- a hallgató támogatott féléve nem aktív félév,
- a hallgató nem tesz eleget a közte és a Partner között kötött tanulmányi szerződésben foglaltaknak.


Pályázat benyújtási határideje: 2018. január 5.


Pályázat benyújtásának helye: SZTE ÁJTK Tanulmányi Osztály (papír alapon)


Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. január 20.


Tanulmányi szerződések megkötésének határideje: 2018. január 31.


Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- önéletrajz (amely tartalmazza a pályázó szakját, valamennyi lezárt szemeszterének korrigált kreditindexeit, és minden adatot, amely a pályázat elbírálása szempontjából releváns lehet)
- motivációs levél, amiben a pályázó kitér arra, miért a Continentalhoz pályázik, milyen kötődése van a régióhoz, milyen tervei vannak a jövőre nézve
- minden olyan okirat, dokumentum, publikáció, melyet a pályázó az ösztöndíj elnyerése érdekében fontosnak tart


További információ Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettestől kérhető.
A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk! A pályázat értékelésével és a bizottság támogatás megszűnését megállapító döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye!