EGYMILLIÓ FORINT ÖSZTÖNDÍJ

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK - ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A szegedi egyetemen 17 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja, hogy ösztöndíjakkal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részét képező Sófi Ösztöndíj további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk nyomon követését, elősegítését.

Az alapítvány eddig 19 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem legjobbjait. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a világhírű magyar tudósról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el az alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legmagasabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülálló tevékenységének és komplex értékelési rendszerének köszönhetően a magyar felsőoktatás legrangosabb ösztöndíjait osztja ki évről évre.

Sofi_01
Az Oktatási és Kulturális Miniszter Kármán Tódor díjjal ismerte el az SZTE Sófi Alapítványt a társadalmi felelősségvállalás területén végzett munkájáért 2008-ban.

A pályázat feltételeit teljesíteni tudó hallgatóknak már elsőévesként is érdemes megpályázni az ösztöndíjat, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel. A Sófi Tehetséggondozó Kör tagjai ingyenes és kedvezményes belépőjegyeket kapnak koncertekre, színházi előadásokra, múzeumi és képzőművészeti kiállításokra, sporteseményekre és egyéb rendezvényekre. Az ezzel kapcsolatos részletek megtalálhatók a www.sztehetseg.hu honlapon.

 

A pályázat feltételei:

1. Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és a félévi hagyományos tanulmányi átlagok átlaga 4,00 felett van. A pályázat benyújtásának feltétele még, hogy előzetesen regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon: http://www.sztehetseg.hu/Reg/Form/sztetehetseg

Sofi_02
Nagy megtiszteltetés, hogy a Szegedért Alapítvány 2012-ben jelentős díjjal ismerte el az SZTE Sófi Ösztöndíj egyedülálló tevékenységét.

2. A pályázati űrlapot számítógéppel (nem kézírással) kell kitölteni, amely az egyetemi Karok honlapjairól letölthető.

 

A pályázó az ETR Hallgatói Törzslap adatai alapján szerepelteti a hagyományos átlagokat és számítja ki a félévi átlagok átlagát az űrlap Tanulmányi eredmények rovatában. Mindez csak akkor érvényes, ha a papíralapú pályázat esetén a Tanulmányi Osztály aláírással és bélyegzővel hitelesíti!!!

 

3. A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredményeket igazoló iratok fénymásolatát:

A. Nyelvvizsga bizonyítványok

B. Helyi TDK és OTDK eredmények oklevelei

C. A tudományos közlemények első oldala, konferenciák (előadások, poszterek) programja

D. Ösztöndíjak és elismerések oklevelei

E. A pályázók témavezetőjének ajánlása

A pályázat csak a fenti mellékletekkel együtt érvényes!

 

4. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 14. (szerda) 12 óra. A mellékletekkel kiegészített pályázati űrlapot egy példányban kell eljuttatni Kemény Zsanett, SZTEhetségpont koordinátor részére (6722, Szeged, Honvéd tér 6. iroda: 34. sz.). A kitöltött pályázati űrlapot word dokumentum formátumban is el kell küldeni a következő e-mail címre: jozsefsofi@gmail.com (ez is az érvényesség szigorú feltétele!).

 

6. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb 5 jelöltnek ítéli oda a fejenként 200.000 Forintos ösztöndíjakat. További 6 pályázó fejenként 50.000 Ft különdíjban részesül. Az ösztöndíjak rangját, értékét növeli, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert, kiemelkedő professzorai, tudósai alkotják a díjakat odaítélő kuratóriumot. Az alapítvány 2018. április 30-ig e-mail-ben értesíti a nyertes pályázókat.


Sofi_03
Az SZTE Sófi Alapítvány 2015-ben megkapta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének hivatalos kitüntetését, a Szegedért Emlékérmet.

7. Szép tradíciót teremtettünk abból, hogy a díjakat a magyar kulturális élet kiválóságai (2007: Jancsó Miklós filmrendező, 2008: Törőcsik Mari színművésznő, 2009: Sebestyén Márta népdalénekesnő 2010: Szabó István Oscar-díjas filmrendező, 2011: Jókai Anna írónő, 2012: Jankovics Marcell rajzfilmrendező, 2013: Szörényi Levente zeneszerző és előadóművész, 2014: Vásáry Tamás karmester és zongoraművész, 2015: Makk Károly filmrendező, 2016: Melocco Miklós szobrászművész, 2017: Huszti Péter színművész) adták át. 2018. júliusi díjátadó ünnepségre is ismert közéleti személyiséget várunk. Az alapítvány 2018. augusztus 24-ig utalja át az ösztöndíjak összegét a tizenegy díjazott hallgató bankszámlájára.

 

8. A pályázat részleteivel kapcsolatban az alapítvány alapítójától, Sófi Józseftől a következő e-mail címen lehet információkat kérni: jozsefsofi@gmail.com

 

Minden pályázónak sok sikert kíván: az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma

 

Szeged, 2017. november 8.

 

 

 

Az SZTE Sófi Ösztöndíjat odaítélő Kuratórium tagjai:

 

A Kuratórium Elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

A Kuratórium Tagjai:

 

1. Prof. Dr. Benedek György Egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet
 
2. Prof. Dr. Dux László Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet
 
3. Prof. Dr. Farkas Beáta Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete
 
4. Prof. Dr. Fülöp Ferenc Akadémikus, Egyetemi tanár
SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet
 
5. Prof. Dr. Jakab Éva Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék
 
6. Prof. Dr. Hatvani László Akadémikus, egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Analízis Tanszék
 
7. Prof. Dr. Hernádi Klára Egyetemi tanár,
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
 
8. Prof. Dr. Hetényi Magdolna Akadémikus, egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
 
9. Prof. Dr. J. Nagy László Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
 
10. Prof. Dr. Kerek Ferenc Egyetemi tanár
SZTE, Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék
 
11. Prof. Dr. Kevei Ferencné Egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
 
12. Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Egyetemi tanár
SZTE, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék
 
13. Prof. Dr. Szabó Gábor Akadémikus, Egyetemi tanár, az SZTE Rektora
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
 
14. Prof. Dr. Szörényi László Egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék
 
15. Prof. Dr. Szőnyi György Endre Egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Angol Tanszék
 
16. Prof. Dr. Tamás Gábor Akadémikus, Egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
 
17. Prof. Dr. Vécsei László Akadémikus, Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika


SZTE Sófi Alapítvány ösztöndíjasai 2017