A szegedi és az újvidéki jogi karok folytatódó együttműködése

Újvidéken 2017. december 12-én A szerb és a magyar (nemzeti) jog harmonizációja az Európai Unió jogával és a határon átívelő együttműködés című program keretében az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak delegációja immár ötödik alkalommal találkozott és tartott kerekasztal beszélgetést a Novi Sadi Egyetem Jogtudományi Karának munkatársaival. A rendezvényen – melyen szíves vendéglátóként Slobodan Orlović professzor elnökölt – a szerb s a magyar fél is egyetértően hangsúlyozta a közép-európai tudományos együttműködés fontosságát, a szakmai kapcsolatok elmélyítésének jelentőségét, mivel hasonló társadalmi és jogpolitikai kihívásokkal kell szembenéznünk a közös határ mindkét oldalán.


A szegedi küldöttség tagjai: Tóth Judit egyetemi docens „Solidarity, Responsibility and Reality – on the Hungarian Side of the Fence”, Kozmáné Soós Edit egyetemi docens „Participation of Non-EU Countries in the EGTCs – Obstacles to Overcome”, Juhász Zsuzsanna egyetemi docens „Prison Overcrowding as the Main Problem of the Hungarian Prison System”, Bakos-Kovács Kitti egyetemi adjunktus „Termékbiztonság az Európai Unióban”, Csatlós Erzsébet egyetemi adjunktus „Administrative Procedures and EU Law: Consular Protection Procedure in a European Way”, Lados Dóra doktorandusz hallgató „The Health Insurance Aspect of the Serbian-Hungarian Bilateral Social Security Agreement”, valamint Lukács Adrienn doktorandusz hallgató „The Regulation of Employees’ Facebook Use at the Workplace – with Special Regard to the Data Protection Law of the European Union and Hungary” címmel tartották meg előadásaikat a színvonalas párbeszéd alkalmával, melyek – a kialakult szokásnak megfelelően – tanulmánykötetben is olvashatók lesznek.


A két kar oktatóinak következő találkozására 2018-ban Szegeden kerül sor.