A Gazdasági Versenyhivatal "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában nappali tagozatos hallgatók részére

2017-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:


1.) Fogyasztói tudatosság az online térben

2.) Milyen módon alakíthatja a digitális világ a fogyasztói ügyleti döntési folyamatot?

3.) Másért való felelősség a kartelljogsértések esetén

4.) A kartelekkel szembeni jogérvényesítés globalizációja

5.) A megosztás alapú gazdaság versenyjogi megközelítése

6.) Az ajánlott viszonteladói árak az európai versenyhatóságok joggyakorlatában

7.) Az adatvédelmi jog és a versenyjog lehetséges kapcsolódási pontjai

8.) A magánjogi kártérítési irányelv átültetésének különbségei az Európai Unió egyes tagállamaiban


Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).


Leadási határidő: 2017. június 5. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2017 szeptemberében


A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.


A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivataltól további felvilágosítás írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.


Részletes tájékoztató letölthető innen.