im_tajekoztatas

IM jogászösztöndíj pályázat 2016–2017 tavasz

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK harmadik alkalommal is kiírja a nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjat.

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2016-2017-os tanév őszi szemeszterében.

A pályázat két részből áll össze: elsőként egy portfóliót kell kitölteni, majd az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj pályázati adatlapját. Ide a pályázó a legtöbb adatát átemeli a portfóliójából. Mindkét űrlap a Modulon keresztül érhető el.

Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően. (A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon.)

 

A pályázat benyújtására 2017. február 13-án hétfőn 8.00-tól 2017. február 24-én pénteken 12.00-ig nyílik lehetőség. Az ösztöndíj összege havi 50.000 Ft.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az űrlap lezárást követően nincs lehetőségük hiánypótlásra (vagy a felület újranyitására), az elbírálás az előírt határidőig feltöltött dokumentumok alapján történik.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan tanév végén, egy összegben kerül átutalásra.

 

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, azt minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2016-2017-os tanév őszi szemeszterében. A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével - az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzik.

 

Az ösztöndíj összege - az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a tanév végén, egy összegben történik.

 

Mindkét ösztöndíj vonatkozásában a kari rangsorolásra és döntésre 2017. március 2-ig sor kerül, a hallgatók nyilvános tájékoztatása pedig 2017. március 3-án várható.

A rangsorolással kapcsolatos döntés megfellebbezése 2017. március 3-án és március 6-án lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnél.

 

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettes úrhoz.

 

Dr. habil Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettes és Sas Gabriella tanulmányi osztályvezető