Csoportkep

A Regionális ENSZ Akadémia utolsó állomása Bécsben

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói az elmúlt évekhez hasonlóan az ENSZ Akadémia (Regional Academy on the United Nations, RAUN) 2016/2017-es sorozatában is képviseltetik magukat. Ennek keretében a tavaszi prágai és az őszi pozsonyi fordulókhoz hasonlóan négy, szakmai programokban gazdag napot töltöttünk Bécsben, ahol lehetőségünk nyílt az „ACUNS 2017 – Implementing the 2030 Agenda” c. konferencián egy prezentáció keretében bemutatni a kutatási eredményeinket.

 Konferencia

2017. január 17. és 20. között került megrendezésre az ENSZ Akadémia harmadik, egyben utolsó ülése Ausztria fővárosában, Bécsben. Az ülés az ACUNS 2017 – Implementing the 2030 Agenda c. konferencia keretei között valósult meg, amelynek a bécsi ENSZ központ (Vienna International Centre) adott otthont. A forduló legfőbb célja az volt, hogy a fenti konferencia keretein belül a Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából és Magyarországról érkező hallgatók 3-4 fős csapatokat alkotva az utóbbi kilenc hónapban elért közös kutatási eredményeiket, és az erről készített tudományos dolgozatukat, egy 20 perces prezentáció keretében bemutassák az adott kutatási területen kiemelkedő szakmai eredményeket elért zsűri, továbbá a konferencia résztvevői előtt.

 Csapat_2

Az ENSZ Akadémia 2016/2017-es konferenciasorozatának harmadik ülésén Magyarországot a prágai és a pozsonyi fordulókhoz hasonlóan Bódi Zita, Marosi-Kiss Melinda nemzetközi tanulmányok mester szakos hallgatók, továbbá Bartos Blanka és Szőri Gergely jogászhallgatók a Szegedi Tudományegyetemről, Kiss Lilla Nóra PhD Hallgató a Miskolci Egyetemről, valamint Hörömpöli Lúcia nemzetközi tanulmányok angol nyelvű mester szakos hallgató pedig a Budapesti Corvinus Egyetemről képviselte.

 Csapat

A bécsi ülés szervezői kiemelten fontosnak tartották, hogy a résztvevők aktív részesei legyenek a programoknak. Ennek keretében került megszervezésre az első napon a „Youth Empowerment for Agenda 2030 Action through Social Entrepreneurship and Digital Social Currencies” elnevezésű interaktív workshop, amely a fiatal generációk bevonására fókuszált, a 2030-ig megvalósításra kitűzött fenntartható fejlődési célok megvalósításában, különös figyelmet fordítva a szociális vállalkozások és a digitális valuták szerepére.

A következő három nap az ACUNS 2017 konferencián való részvétellel telt, amelynek idei témája az ENSZ 2030-ig megvalósításra kitűzött Fenntartható Fejlődési Céljai megvalósíthatóságának és a gyakorlatba való átültetésének kérdése volt. A konferenciát a szervezők 45 perces panelekre osztották fel, ahol váltogatták egymást a magas rangú, ENSZ-ben dolgozó hivatalnokok vagy a nemzetközileg elismert tudósok előadásai és a RAUN programban résztvevő hallgatók prezentációi, amelyek a következő témákat érintették: békés, igazságos, befogadó és virágzó társadalom; nemek közötti egyenlőség; innovatív megoldások a XXI. század kihívásaira; űrtechnológia; a vízforrások fenntartható felhasználása; környezetbarát ipari termelés; nemzetközi migráció.

 Blanka-certificate

A konferenciát követően a fent említett szakmai zsűri értékelte a hallgatók által készített dolgozatokat és előadott prezentációkat. Ennek eredményeként az Év Legjobb Dolgozata (Best Research Papers of the Year) díjat három munka is elnyerte. Örömteli hír, hogy két dolgozatnak van magyar társszerzője: Bódi Zitának az olaszországi és ausztriai büntetőjogi rendszer szerepének leírásával foglalkozó dolgozat megírásában, Marosi-Kiss Melindának pedig a Kárpátok erdőtüzei kutatásáról szóló dolgozat létrehozásában van kiemelkedő szerepe. Ezen kívül a RAUN koordinátorainak véleményére alapozva minden évben kiválasztják minden országból azt a hallgatót, aki a legkiemelkedőbb eredményeket produkálta a kutatási területén (Best National Student of the Year). Idén ezt az elismerést a magyar csapatból Kiss Lilla Nóra, a miskolci egyetem PhD hallgatója nyerte el.

 Zita

A sok esetben fárasztó szakmai programok mellett a szervezők gondoskodtak arról, hogy konferencián résztvevő előadók és hallgatók egy közös program keretében jobban megismerhessék egymást. Ehhez remek lehetőséget biztosított a Bécs Városa, valamint a Diplomatic Academy of Vienna támogatásával megvalósuló fogadás, ahol résztvevők ízletes vacsorát fogyaszthattak el egy tradicionális bécsi vendéglőben.

 RAUN-logo

Összefoglalva hatalmas élmény volt mindannyiunk számára résztvenni egy ekkora volumenű nemzetközi konferencián, ahol megtapasztalhattuk a minket körülvevő rendkívül motiváló légkört. Látni azt, hogy a világ minden országából érkezett emberek ezrei hogyan dolgoznak és működnek együtt az ENSZ központjában, egy olyan élmény volt, amelyet egyikünk sem fog soha elfelejteni.

 

Végül meg szeretnénk ragadni az alkalmat, hogy az egész magyar csapat nevében megköszönjük ezt a hatalmas lehetőséget a RAUN magyarországi helyettes-koordinátorának, dr. Sziebig Orsolya Johanna tanársegédnek, aki végig nagyon lelkiismeretesen dolgozott a program szervezésén, és ha bármilyen segítségre volt szükségünk, bátran fordulhattunk hozzá. A szegedi Hallgatók ENSZ Akadémián való részvételét az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatala és a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete támogatja, amelyet ez úton is szeretnénk megköszönni.

 

A bécsi forduló beszámolóját írta:

Szőri Gergely