Toth_Lajos_nekrolog

In memoriam Dr. Tóth Lajos

„Küzdés az élet, nyugvás a halál.” (Madách Imre)

Dr. Tóth Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Agrár- és Környezetvédelmi Jogi Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense 2017. január 27-én elhunyt. Több mint negyvenéves tanári és kutatói pálya kötötte Szegedhez és a város egyeteméhez.

 

Tóth Lajos 1943. május 3-án született a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfaluban. Elemi iskoláit követően a mezőkövesdi Szent László Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 1961-ben iratkozott be a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1966-ban avatták doktorrá, summa cum laude minősítéssel. A Kar Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszékén kezdte oktatói pályáját tanársegédként, majd 1971-ben adjunktusi kinevezést kapott. 1984-ben védte meg kandidátusi értekezését „A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi-szervezeti jellegének jogi megközelítése” címmel. Ezt követően docensként dolgozott, majd 1995-ben megbízták az Agrár- és Munkajogi Tanszék, későbbi nevén Agrárjogi- és Környezetvédelmi Jogi Tanszék vezetésével; ezt a tisztséget 2004-ig töltötte be.

 

Az oktatói munka mellett több szakszövetkezetben dolgozott jogtanácsosként; azt vallotta, hogy az agrárjogot nem lehet színvonalasan oktatni a mezőgazdaság megismerése nélkül. Hallgatói figyelmét ugyanakkor arra hívta fel, hogy gyakorlati munkájuk során ne feledkezzenek meg az elméleti továbbképzésük fontosságáról.

 

Tóth Lajos tanári és kutatói habitusát alapjaiban határozta meg az a hatás, amelyet még egyetemi hallgatóként szeretett professzora, Veres József gyakorolt rá. Kutatási témái – ha a politikát követő tudomány változásával együtt sokat alakultak is pályája során – szinte egytől egyig visszavezethetők erre a hatásra. Pályája első felében a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megalakulására, belső szervezetére, a szövetkezeti szociálpolitikára és szociális ellátásra vonatkozó jogi szabályozást kutatta, majd a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tömeges megszűnését követően érdeklődése középpontjába a szövetkezeti földtulajdon rendezésének kérdései kerültek. Ez utóbbi témához kapcsolódóan foglalkozott az ingatlan-nyilvántartással, majd az agrárjog kialakulásával és tárgyának meghatározásával is.

 

Több országos kutatásban vett részt, két alkalommal témavezetőként. Kutatási eredményeit két könyvben és számos tudományos tanulmányban, cikkben tette közzé. Oktatói és tudományos munkáját több állami és szakmai kitüntetéssel ismerték el. Tanítványok ezrei, egyetemi és szakmabeli kollégák emlékeznek rá jó szívvel.

 

Az elhunytat az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara saját halottjának tekinti.